Kannanottoja ja aloitteita

Merja Mäkisalo-Ropponen: Puheenvuoroni Joensuun kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.4.

Meidän tulisi löytää parempi aika ja paikka Siun Soten palveluista ja työntekijöiden jaksamisesta käytävälle keskustelulle kuin näin myöhään illalla valtuuston kokouksessa. Siun sotessa on pahoinvointi noussut pintaan ja se näkyy monessa asiassa. Työntekijät viestivät siitä, mutta se tulee myös apulaisoikeusasiamiehen…
Lue lisää

Valtuustoaloite – Koirapuistot Uimaharjuun ja Enoon

VALTUUSTOALOITE 26.4.2021 Koirapuistoista on tehty aiemmin valtuustoaloite ja sen vastauksen yhteydessä on todettu, ettei Enon ja Uimaharjun alueelta ole tullut ilmoituksia tarpeesta. Sittemmin alueiden asukkailta on tullut yhteydenottoja koirapuistojen tarpeesta.  Koirat tarvitsevat paikan missä voi liikkua vapaana. Alueita koirapuistoille molemmissa…
Lue lisää

Valtuustoaloite – Päätösten vammaisvaikutusten arviointi huomioon Joensuussa

VALTUUSTOALOITE 26.4.2021 Suomi on ratifioinut jo vuonna 2016 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen, jonka tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista.  Sopimus velvoittaa myös huomioimaan vammaisten henkilöiden erityistarpeet…
Lue lisää

Valtuustoaloite – Kulttuurihyvinvointi keskiöön Joensuussa

VALTUUSTOALOITE 26.4.2021 Kulttuurin ja taiteen terveys- ja hyvinvointivaikutuksista on jo paljon tutkimusnäyttöä ja käytännön kokemuksia. Esimerkiksi Maailman terveysjärjestön WHO:n kattava tutkimusraportti osoittaa, että taidetoiminta parantaa terveyttä ja hyvinvointia, ehkäisee ja hoitaa lukuisia psyykkisiä sairauksia sekä auttaa selviytymään akuuttien ja kroonisten…
Lue lisää

SDP Joensuun valtuustoryhmä: Aloite Multimäen liikuntaolosuhteiden parantamisesta

Multimäki on Joensuun nopeimmin kasvava asuinalue. Kuitenkin alueen ulkoliikuntamahdollisuudet ovat tällä hetkellä olemattomat. Alueelle ei ole leikkipuiston lisäksi muita ulkoliikuntapaikkoja tai mahdollisuutta esimerkiksi talvisin hiihtää tai luistella. Alueella on päiväkoti, jonka lapsille lähin paikka hiihtää on Karsikossa, joka on pienille…
Lue lisää

SDP Joensuun valtuustoryhmä: Aloite osallistavan budjetoinnin kokeilusta Joensuussa

Kuntaliiton määritelmän mukaan osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa kaupungin tai kunnan asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Sen toteuttamiseen ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa menetelmää, vaan sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Kuntalain 22 pykälä…
Lue lisää

Seppo Eskelinen: Taksipalvelut tarvitsevat lakiuudistuksen

Viime hallituskaudella ja silloisen liikenneministeri Bernerin toimesta tehty taksilain uudistus sai alan sekavaan tilaan. Laki vapautti taksiliikenteen lähes vapaasti kilpailulle, mikä on näkynyt niin kyytien epävarmuudessa, hinnoittelun epäselvyydessä kuin myös harmaan talouden lisääntymisenä. Lakimuutoksen myötä palvelujen ja näin taksien saatavuus…
Lue lisää

Merja Mäkisalo-Ropponen: Vammaisyrittäjyyden edellytyksiä vahvistettava

”Vammaisyrittäjyyttä ei meillä Suomessa edelleenkään tunnistetta tasaveroisena työelämän muotona” sanoo kansanedustaja ja Eduskunnan Vammaisasiain yhteistyöryhmän puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd). ”Tästä syystä olenkin jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen vammaisyrittäjien toimintaedellytysten vahvistamiseksi” Mäkisalo-Ropponen sanoo. Eräänä hyvänä esimerkkinä vammaisyrittäjyyden vahvistumisesta toimii se että, Suomen…
Lue lisää

Merja Mäkisalo-Ropponen: Sairaanhoitajien erikoistumiskoulutukseen tarvitaan valtakunnalliset linjaukset

”Sairaanhoitajien urakehityksestä ei ole Suomessa huolehdittu riittävästi. Peruskoulutuksessa tavoitteena on kaiken osaava yleissairaanhoitaja ja erityisosaajista on valtava puute. Nykyiset ammattikorkeakoulujen tarjoamat erikoistumisopinnot eivät vastaa työelämän eivätkä myöskään väestön terveystarpeisiin” sanoo kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd).   ”Tästä syystä olenkin jättänyt hallitukselle…
Lue lisää

Hasanniemi säilytettävä kaupunkilaisten virkistyskäytössä.

Joensuun Työväenyhdistys Hasanniemi säilytettävä kaupunkilaisten virkistyskäytössä Joensuun Työväenyhdistyksen mielestä Hasanniemen alue on tärkeä lähiluontokohde, joka on säilytettävä kaupunkilaisten yhteisessä virkistyskäytössä. Valmistelussa olevan kaavan on varmistettava, että luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta arvokas metsikkö ja linnusto säilyy, eikä mahdollinen liikuntareitti, liikennelinjaukset tai…
Lue lisää