Joensuun Työväenyhdistyksen kannanotto: Pitkäaikaistyöttömät ansaitsevat huomiota

Blogi,Etusivu,Kannanottoja ja aloitteita,Kirjoituksia,Kokoukset

Työllisyystilanne on kehittynyt viime aikoina merkittävästi parempaan suuntaan valtakunnallisesti ja myös meillä Joensuussa. Joensuussa työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt kymmenen prosenttia viime kesästä ja avointen työpaikkojen määrä noussut jopa 65 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä Joensuussa on kuitenkin edelleen korkea, ja työllisyyden hoidon uudistukset aiheuttavat huolta. Pitkittynyt työttömyys on ihmisen toimeentulolle ja hyvinvoinnille hyvin haitallista, ja se myös kasvattaa yhteiskunnalle syntyviä kuluja merkittävästi. Siksi siihen puuttuminen on Joensuun Työväenyhdistyksen mielestä keskeistä.

Joensuun Työväenyhdistys korostaa terveyspalveluiden sekä kuntien ja hyvinvointialueiden toimivan yhteistyön merkitystä erityisesti pitkäaikaistyöttömien hyvinvoinnin ja työllistymisen edistämisessä. Pitkittynyt työttömyys on erityinen uhka hyvinvoinnille, ja tarvittavien terveyspalveluiden saaminen oikea-aikaisesti edistää myös työllistymistä. Nyt hyvinvointialueellamme tulee huolehtia, ettei meillä tapahdu osaoptimointia: pitkään työttömänä olleita ei saa ulkoistaa heidän palveluistaan. Tämä on yksi esimerkki asioista, joissa on rakennettava kunnollinen yhdyspinta kuntien ja hyvinvointialueen välille. Pelkona on siiloutuminen, joka tarkoittaisi pitkään työttömänä olleiden palvelujen heikentymistä.

Paikallinen asiantuntemus huomioitava työllisyyspalvelu-uudistuksessa

Marinin hallitus on uudistamassa merkittävästi työllisyyspalveluita siirtämällä ne kuntien tehtäväksi. Uudistuksen periaate ja tavoitteet ovat hyvät. Työväenyhdistys on kuitenkin huolissaan lakiesityksen korkeista vaatimuksista uusille vastuualueille. Vaatimukset alueiden koosta voi rikkoa luonnollisia työssäkäyntialueita ja kaventaa kuntien mahdollisuuksia hoitaa palvelut yhdessä alueen muiden kuntien kanssa. Uudistuksessa on tärkeää, että palvelut pystytään toteuttamaan kunnissa paikallisesti itsenäisesti ja yhteistyössä kuntien parhaaksi näkemällä tavalla. Koko uudistuksen takanahan on ajatus, että kunnat tietävät parhaiten alueensa ja asukkaidensa tarpeet.

Järjestötoimijoiden palkkatuki säilytettävä ennallaan

Työnväenyhdistys vaatii myös muutoksia hallituksen loppukeväästä lausunnoilla olleeseen palkkatukiuudistusesitykseen, joka rajoittaisi järjestötoimijoiden sadan prosentin palkkatuen saantia. Muutos vaikuttaisi erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ja pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuuksiin. Hallituksen tuleekin korjata vielä esitystään lausuntopalautteen perusteella niin, että se takaa kolmannen sektorin toimijoiden toimintamahdollisuudet.

Merja Mäkisalo-Ropponen

Joensuun Työväenyhdistyksen puheenjohtaja