Toiminta

JTY on vuonna 1888 perustettu Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen paikallinen puolueosasto. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä noin kuusisataa. JTY:llä on tärkeä rooli joensuulaisessa kunnallispolitiikassa ja Pohjois-Karjalan kehitystyössä. Yhdistyksellä on tällä hetkellä 14 kaupunginvaltuutettua ja myös kaikissa kaupungin lautakunnissa on yhdistyksemme jäseniä.

Yhdistyksen toiminnan selkärangan muodostavat kuukausittaiset jäsenkokoukset, Hopealahden vapaa-ajanviettopaikka, koulutus- ja opintotoiminta, erilaiset yleisö- ja keskustelutilaisuudet valtakunnan ja kuntapolitiikan asioista sekä aktiivinen vaalityö. Yhdistyksen järjestämät tilaisuudet ovat myös kaikille avoimia.

Yhdistyksen toimintaa ohjaa johtokunta toimintasuunnitelman ja jäsenkokousten tekemien päätösten pohjalta. Järjestösihteeri palvelee jäsenistöä yhdistyksen toimistossa Joensuun Työväentalolla.

Meitä on monta ja moneksi – mutta arvot yhdistävät Joensuun Työväenyhdistyksen toiminta kerää mukaansa hyvin monenlaisia ihmisiä. Yhteistä heille kuitenkin on selvä näkemys siitä, että solidaarisuus, tasa-arvo, yhteisöllisyys sekä vastuuntuntoinen vapaus ovat perusta elämän ja yhteiskunnan kehittämiselle.

Poliittinen vaikuttaminen JTY:ssä tapahtuu jäsenkokousten sekä kansalaistilaisuuksista saadun palautteen ja viestien kautta. Kokouksissa luodaan ja rakennetaan yhdessä yhdistyksen näkemyksiä asioihin. Näitä näkemyksiä ovat jäsenemme vieneet eteenpäin toimiessaan Joensuun kaupunginvaltuustossa, maakuntaliitossa ja muissa kuntayhtymissä, eduskunnassa ja muilla päätöksenteon ja toiminnan tasoilla. Näin jokaisella jäsenellä on, paitsi mahdollisuus saada äänensä kuuluviin hyvin monentasoisessa päätöksenteossa, myös saada jatkuvasti suoria tietoja ja tunnelmia eri päätöksenteon näkökulmista niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Tervetuloa mukaan toimintaan!