Kirjoituksia

Meidän Joensuu webinaari 13.4. kello 18: Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on paras tapa säästää tulevaisuuden sosiaali- ja terveystoimien kustannuksia

SDP Joensuun valtuustoryhmä järjestää Webinaareja kunnallisasioista kiinnostuneille joensuulaisille. Tule seuraamaan keskustelua Facebook-liveemme tai osallistu keskusteluun ja esitä kysymyksiä suoraan Teams-tapahtumassa. Puheenjohtaja: Margareetta Räty ja Virve MikkonenAlustaja: Merja Mäkisalo-RopponenKommentoijat: Pentti Keskisalo ja Arja-Irene Tiainen Linkki Teams-tapahtumaan: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWE4YjlkZTgtZWIyOS00ZTI4LWI0YjEtZDRkMWJhZTlkNjkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e7356514-23e9-4bc5-92f9-a8396780e737%22%2c%22Oid%22%3a%22d54bae38-8462-43e1-ac57-25b4bd9de639%22%7d
Lue lisää

JTY:n kevätkokous: Terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen onnistuu vain yhdessä tekemällä

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksella vahvistetaan yhdenvertaista julkista terveydenhuoltoa, varmistetaan yhdenvertaiset toimivat palvelut koko maassa ja vähennetään ihmisten välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja. Perustason palveluja vahvistetaan ja painopistettä siirretään ehkäisevään työhön, jotta palvelut vastaavat ihmisten tarpeisiin ja ongelmiin voidaan puuttua ajoissa. Pohjois-Karjalassa…
Lue lisää

Merja Mäkisalo-Ropponen: Terveysperusteiselle verolle on vahvat perusteet

Suomessa tulee ottaa käyttöön elintarvikkeiden terveysperusteinen vero, joka puuttuisi liialliseen sokerin, suolan ja tyydyttyneen rasvan saantiin ja ohjaisi ihmisiä terveellisempien vaihtoehtojen pariin, sanoo eduskunnassa puoluerajat ylittävän terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen -ryhmän puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd). Olemme ryhmän kanssa jättäneet toimenpidealoitteen…
Lue lisää

Eduskunnan Vammaisasiain yhteistyöryhmä: Vammaisvaikutukset huomioitava vahvemmin jo lakien valmistelussa

Valtioilla on oikeudellinen ja moraalinen velvollisuus huolehtia, että ihmisoikeudet toteutuvat kaikkien väestöryhmien kohdalla. Suomi on ratifioinut jo 2016 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen, jonka tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet, mutta tästä huolimatta…
Lue lisää

SDP Joensuu jätti keskusvaalilautakunnalle ensimmäiset 80 kuntavaaliehdokastaan

SDP Joensuu on jättänyt keskusvaalilautakunnalle ensimmäiset 80 kuntavaaliehdokasta. SDP asettaa Joensuussa kaikkiaan 88 ehdokasta. SDP Joensuun kunnallisjärjestön hallitus hyväksyi 9.3. vielä 7 uutta ehdokasta viralliselle listalle. Ehdokashaku jatkuu jatketun ehdokasasetteluajan loppuun asti 4.5.2021. SDP Joensuun ehdokkaat: Ainasto, Päivi (33)Toiminnanjohtaja Andoh,…
Lue lisää

SDP:n Meidän Joensuu webinaari: Varhaiskasvatukseen ja koulutukseen panostaminen tulevaisuusinvestointina – mitä se tarkoittaa Joensuussa?

SDP Joensuun valtuustoryhmä järjestää Webinaareja kunnallisasioista kiinnostuneille joensuulaisille. Tule seuraamaan keskustelua Facebook-liveemme tai osallistu keskusteluun ja esitä kysymyksiä suoraan Teams-tapahtumassa. Ensimmäisen webinaarin aihe: Varhaiskasvatukseen ja koulutukseen panostaminen tulevaisuusinvestointina – mitä se tarkoittaa Joensuussa?PJ: Merja Mäkisalo-RopponenAlustaja: Joakim KärkäsKommentoijat: Kaisu Kuittinen ja…
Lue lisää

SDP Joensuu asetti 38 kuntavaaliehdokasta lisää

SDP Joensuun kunnallisjärjestö vahvisti kokouksessaan torstaina 25.2.2021 38 kuntavaaliehdokasta lisää. SDP asettaa Joensuusta kaikkiaan 88 ehdokasta. UUDET VAHVISTETUT EHDOKKAAT: Andoh Sampson (34) Tutkija Andrejew-Aarto Jari (54) Märkätila-asentaja Haapiainen Olli (59) Viestinnän lehtori Hoffrén Jussi (36) Tuotekehittäjä Huldén Alf (69) Kiinteistönhoitaja,…
Lue lisää

Seppo Eskelinen: Kohti kuntavaaleja

Sosialidemokraatit lähtevät kevään kuntavaaleihin hyvistä asemista niin maakunnallisten kuin myös valtakunnallisten mielipidemittausten mukaan. Yhtään ääntä ei kuitenkaan ole vielä annettu, joten vaalityön ja hyvien ja pitkien ehdokaslistojen merkitys korostuu edelleen. Tarvitaan ehdokkaita eri elämänalueilta sekä eri ikäisiä ehdokkaita niin kattavan…
Lue lisää

Merja Mäkisalo-Ropponen: Vammaisten yhdenvertaiset oikeudet kunnissa

Suomi on ratifioinut vuonna 2016 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen. Se velvoittaa edistämään vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta täysimääräisesti. Vammaispalveluissa ei siis ole kyse ylimääräisestä lisäpalvelusta tai etuuksista, vaan lailla turvatusta oikeudesta yhdenvertaiseen osallistumiseen. Oikeuksien toteutumisessa on vuosien mittaan tapahtunut edistystä,…
Lue lisää

Seppo Eskelinen: Itä-Suomen saavutettavuus tarvitsee vahvaa yhteistyötä

Sanna Marinin hallitusohjelmassa on liikennepolitiikalla iso rooli. Saavutettavuus ja toimiva liikennejärjestelmä ovat maakunnissa ympäri Suomen elinehto kasvulle ja elinkeinoelämälle. Saavutettavuuden merkitys korostuu erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa. Hallituksen parlamentaarisesti käynnistämä valtakunnallinen 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on edennyt lausuntovaiheeseen. Työ ei ole kuitenkaan valmistunut…
Lue lisää