Kannanottoja ja aloitteita

Joensuun Työväenyhdistyksen kannanotto: Pitkäaikaistyöttömät ansaitsevat huomiota

Työllisyystilanne on kehittynyt viime aikoina merkittävästi parempaan suuntaan valtakunnallisesti ja myös meillä Joensuussa. Joensuussa työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt kymmenen prosenttia viime kesästä ja avointen työpaikkojen määrä noussut jopa 65 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä Joensuussa on kuitenkin edelleen korkea, ja työllisyyden…
Lue lisää

Joensuun Työväenyhdistyksen kevätkokouksen kannanotto: Vihreä siirtymä kaiken perustana

Ilmaston lämpenemisen uhat eivät ole vain jossain kaukana, vaan ne koskettavat meitä kaikkia. Meillä pohjolassa lämpötila uhkaa nousta vielä muuta maailmaa nopeammin, ja ilmaston lämpenemisen hillitseminen on koko maapallon kohtalonkysymys. Merkittävään osaan ihmisten arjen päästöistä voidaan vaikuttaa kunnissa esimerkiksi asumisen,…
Lue lisää

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuomittava

Joensuun Työväenyhdistys tuomitsee jyrkästi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Presidentti Putinin valheellisin perustein aloittama sota on hyökkäys paitsi Ukrainaa kohtaan, myös Eurooppaa, ihmisyyttä, ihmisoikeuksia ja kansainvälistä oikeutta kohtaan.  Työväenyhdistys muistuttaa, että kyseessä on Venäjän valtiojohdon rikos. Yksittäisiä Venäjän kansalaisia ei hyökkäyksestä saa…
Lue lisää

Haluammeko muutosta sote-palveluihin?

Uudelle hyvinvointialulle on valmisteltu vain yksi hallintoratkaisu, joka ei käytännössä muuttaisi mitään. Joensuun työväenyhdistys edellyttää, että aluevaltuuston päätettäväksi tuodaan useampia, vaihtoehtoisia hallintosääntömalleja. Tarvitsemme muutosta palvelujen parantamiseksi ja rahankäytön tehostamiseksi. Palvelujen käyttäjistä pitää pystyä tunnistamaan jopa ennakoivasti ne, jotka tarvitsevat monialaisia…
Lue lisää

Sitova viherkaava Joensuuhun

SDP Joensuun valtuustoryhmä: sitova viherkaava Joensuuhun. Valtuustoaloite 31.1.22. Luonto antaa voimaa ihmiselle kaikkina vuodenaikoina. Suomessa luonto on lähellä, jopa kaupunkien keskusta-alueella. Luonnossa liikkuminen parantaa vastustuskykyä, alentaa stressihormonia ja verenpainetta. Luonto tarjoaa mahdollisuuden rauhoittua, mutta se vähentää myös yksinäisyyden tunnetta. Se…
Lue lisää

JTY nimesi 30 aluevaaliehdokasta

Joensuun Työväenyhdistys asetti syyskokouksessaan sunnuntaina 14.11. 30 ehdokasta tammikuussa käytäviin aluevaaleihin. Savo-Karjalan Sosialidemokraattien piirikokous vahvistaa ehdokkaat koko vaalipiirin alueelta lauantaina 27.11. Joensuussa. Ehdokkaiden määrä Pohjois-Karjalassa on 73, joista 35 Joensuun alueelta.  Joensuun Työväenyhdistyksen puheenjohtajan Merja Mäkisalo-Ropposen mukaan yhdistyksen tavoitteena aluevaaleissa…
Lue lisää

Merja Mäkisalo-Ropponen: Puheenvuoroni Joensuun kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.4.

Meidän tulisi löytää parempi aika ja paikka Siun Soten palveluista ja työntekijöiden jaksamisesta käytävälle keskustelulle kuin näin myöhään illalla valtuuston kokouksessa. Siun sotessa on pahoinvointi noussut pintaan ja se näkyy monessa asiassa. Työntekijät viestivät siitä, mutta se tulee myös apulaisoikeusasiamiehen…
Lue lisää

Valtuustoaloite – Koirapuistot Uimaharjuun ja Enoon

VALTUUSTOALOITE 26.4.2021 Koirapuistoista on tehty aiemmin valtuustoaloite ja sen vastauksen yhteydessä on todettu, ettei Enon ja Uimaharjun alueelta ole tullut ilmoituksia tarpeesta. Sittemmin alueiden asukkailta on tullut yhteydenottoja koirapuistojen tarpeesta.  Koirat tarvitsevat paikan missä voi liikkua vapaana. Alueita koirapuistoille molemmissa…
Lue lisää

Valtuustoaloite – Päätösten vammaisvaikutusten arviointi huomioon Joensuussa

VALTUUSTOALOITE 26.4.2021 Suomi on ratifioinut jo vuonna 2016 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen, jonka tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista.  Sopimus velvoittaa myös huomioimaan vammaisten henkilöiden erityistarpeet…
Lue lisää

Valtuustoaloite – Kulttuurihyvinvointi keskiöön Joensuussa

VALTUUSTOALOITE 26.4.2021 Kulttuurin ja taiteen terveys- ja hyvinvointivaikutuksista on jo paljon tutkimusnäyttöä ja käytännön kokemuksia. Esimerkiksi Maailman terveysjärjestön WHO:n kattava tutkimusraportti osoittaa, että taidetoiminta parantaa terveyttä ja hyvinvointia, ehkäisee ja hoitaa lukuisia psyykkisiä sairauksia sekä auttaa selviytymään akuuttien ja kroonisten…
Lue lisää