Kannanottoja ja aloitteita

Seppo Eskelinen: Taksipalvelut tarvitsevat lakiuudistuksen

Viime hallituskaudella ja silloisen liikenneministeri Bernerin toimesta tehty taksilain uudistus sai alan sekavaan tilaan. Laki vapautti taksiliikenteen lähes vapaasti kilpailulle, mikä on näkynyt niin kyytien epävarmuudessa, hinnoittelun epäselvyydessä kuin myös harmaan talouden lisääntymisenä. Lakimuutoksen myötä palvelujen ja näin taksien saatavuus…
Lue lisää

Merja Mäkisalo-Ropponen: Vammaisyrittäjyyden edellytyksiä vahvistettava

”Vammaisyrittäjyyttä ei meillä Suomessa edelleenkään tunnistetta tasaveroisena työelämän muotona” sanoo kansanedustaja ja Eduskunnan Vammaisasiain yhteistyöryhmän puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd). ”Tästä syystä olenkin jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen vammaisyrittäjien toimintaedellytysten vahvistamiseksi” Mäkisalo-Ropponen sanoo. Eräänä hyvänä esimerkkinä vammaisyrittäjyyden vahvistumisesta toimii se että, Suomen…
Lue lisää

Merja Mäkisalo-Ropponen: Sairaanhoitajien erikoistumiskoulutukseen tarvitaan valtakunnalliset linjaukset

”Sairaanhoitajien urakehityksestä ei ole Suomessa huolehdittu riittävästi. Peruskoulutuksessa tavoitteena on kaiken osaava yleissairaanhoitaja ja erityisosaajista on valtava puute. Nykyiset ammattikorkeakoulujen tarjoamat erikoistumisopinnot eivät vastaa työelämän eivätkä myöskään väestön terveystarpeisiin” sanoo kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd).   ”Tästä syystä olenkin jättänyt hallitukselle…
Lue lisää

Hasanniemi säilytettävä kaupunkilaisten virkistyskäytössä.

Joensuun Työväenyhdistys Hasanniemi säilytettävä kaupunkilaisten virkistyskäytössä Joensuun Työväenyhdistyksen mielestä Hasanniemen alue on tärkeä lähiluontokohde, joka on säilytettävä kaupunkilaisten yhteisessä virkistyskäytössä. Valmistelussa olevan kaavan on varmistettava, että luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta arvokas metsikkö ja linnusto säilyy, eikä mahdollinen liikuntareitti, liikennelinjaukset tai…
Lue lisää

SDP Joensuu: Enoon ja Hammaslahteen uusi alakoulu nyt

SDP Joensuu: Enoon ja Hammaslahteen uusi alakoulu nyt Julkilausuma 27.3.2019 Enon ja Hammaslahden alakouluille on saatava terveet ja turvalliset tilat mahdollisimman nopeasti. On kohtuutonta, että koululaisten ja koulujen henkilökunnan altistus sisäilmaongelmille pitkittyy ja koulua joudutaan käymään väistötiloissa päätöksenteon viipyessä. Pitkittynyt…
Lue lisää

Valtuustosaloite: Kiihtelysvaaran alueen lisäveden saannin turvaamiseksi pelastuslaitoksen tarpeisiin

SDP:n valtuutettu Satu-Sisko Eloranta oli ensimmäinen allekirjoittaja valtuustoaloitteessa, jossa halutaan, että  Joensuun kaupunki ryhtyy pikaisesti selvittämään Kiihtelysvaaran alueen lisäveden saannin turvaamista pelastuslaitoksen tarpeisiin, jotta kirkkopalon kaltaisilta tuhoilta voitaisiin välttyä.  Aloitteen allekirjoitti yhteensää 34 valtuutettua.    VALTUUSTOALOITE KIIHTELYSVAARAN ALUEEN LISÄVEDEN SAANNIN TURVAAMISEKSI PELASTUSLAITOKSEN…
Lue lisää

Valtuustosaloite: Tuoksuton Joensuu

SDP:n valtuutettu Satu-Sisko Eloranta oli ensimmäinen allekirjoittaja valtuustoaloitteessa, jossa esitetään, että Joensuun kaupunki julistautuu tuoksuttomaksi kaupungiksi ja ryhtyy selvittämään omistamissaan ja vuokraamissaan kiinteistöissä käytettyjen pesu- ja siivousaineiden vaihtamista vähemmän allergisoiviksi pesu- ja siivousaineiksi. Aloitteen allekirjoitti yhteensää 27 valtuutettua.    VALTUUSTOALOITE…
Lue lisää

Valtuustoaloite: Selvitys työttömille maksuttomista kulttuuri- ja hyvinvointipalveluista

Joensuun Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa ma 29.10. valtuustoaloitteen, jossa halutaan että Joensuun selvittää kokonaisvaltaisesti mitä Joensuun kaupungin kulttuuri- ja hyvinvointipalveluita voitaisiin tarjota työttömille maksuttomasti.   Selvitys työttömille maksuttomista kulttuuri- ja hyvinvointipalveluista Työllisyyden asiakasraati teki kuntalaisaloitteen (liite) toukokuussa 2018, jossa se…
Lue lisää

Valtuustoaloite: Viittomakielen opetuksen järjestäminen CODA-lapsille

Joensuun Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa ma 29.10. valtuustoaloitteen, jossa vaaditaan selvitystä siitä millaisia mahdollisuuksia Joensuun kaupungilla on järjestää  CODA-lapsille viittomakielen opetusta.   Viittomakielen opetuksen järjestäminen CODA-lapsille Viittomakielilaki, jonka tarkoituksena on edistää viittomakieltä käyttävien kielellisten oikeuksien toteuttamista, tuli voimaan 1.5.2015.…
Lue lisää

Valtuustosaloite: Turvallinen koulutie Koillisväylälle

SDP:n valtuutettu Sanna Heinonen oli ensimmäinen allekirjoittaja valtuustoaloitteessa, jossa esitetään, että Joensuun kaupunki tekee selvityksen koskien ajoradalle asennettavien hidasteiden lisäämistä turvallisuuden takaamiseksi Koillisväylän tien varteen. TURVALLINEN KOULUTIE KOILLISVÄYLÄLLE  Koillisväylän alue on monen pienen koululaisen koulumatkan varrella. Alueella toimii kaksi päiväkotia…
Lue lisää