Kannanottoja ja aloitteita

Hasanniemi säilytettävä kaupunkilaisten virkistyskäytössä.

Joensuun Työväenyhdistys Hasanniemi säilytettävä kaupunkilaisten virkistyskäytössä Joensuun Työväenyhdistyksen mielestä Hasanniemen alue on tärkeä lähiluontokohde, joka on säilytettävä kaupunkilaisten yhteisessä virkistyskäytössä. Valmistelussa olevan kaavan on varmistettava, että luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta arvokas metsikkö ja linnusto säilyy, eikä mahdollinen liikuntareitti, liikennelinjaukset tai…
Lue lisää

SDP Joensuu: Enoon ja Hammaslahteen uusi alakoulu nyt

SDP Joensuu: Enoon ja Hammaslahteen uusi alakoulu nyt Julkilausuma 27.3.2019 Enon ja Hammaslahden alakouluille on saatava terveet ja turvalliset tilat mahdollisimman nopeasti. On kohtuutonta, että koululaisten ja koulujen henkilökunnan altistus sisäilmaongelmille pitkittyy ja koulua joudutaan käymään väistötiloissa päätöksenteon viipyessä. Pitkittynyt…
Lue lisää

Valtuustosaloite: Kiihtelysvaaran alueen lisäveden saannin turvaamiseksi pelastuslaitoksen tarpeisiin

SDP:n valtuutettu Satu-Sisko Eloranta oli ensimmäinen allekirjoittaja valtuustoaloitteessa, jossa halutaan, että  Joensuun kaupunki ryhtyy pikaisesti selvittämään Kiihtelysvaaran alueen lisäveden saannin turvaamista pelastuslaitoksen tarpeisiin, jotta kirkkopalon kaltaisilta tuhoilta voitaisiin välttyä.  Aloitteen allekirjoitti yhteensää 34 valtuutettua.    VALTUUSTOALOITE KIIHTELYSVAARAN ALUEEN LISÄVEDEN SAANNIN TURVAAMISEKSI PELASTUSLAITOKSEN…
Lue lisää

Valtuustosaloite: Tuoksuton Joensuu

SDP:n valtuutettu Satu-Sisko Eloranta oli ensimmäinen allekirjoittaja valtuustoaloitteessa, jossa esitetään, että Joensuun kaupunki julistautuu tuoksuttomaksi kaupungiksi ja ryhtyy selvittämään omistamissaan ja vuokraamissaan kiinteistöissä käytettyjen pesu- ja siivousaineiden vaihtamista vähemmän allergisoiviksi pesu- ja siivousaineiksi. Aloitteen allekirjoitti yhteensää 27 valtuutettua.    VALTUUSTOALOITE…
Lue lisää

Valtuustoaloite: Selvitys työttömille maksuttomista kulttuuri- ja hyvinvointipalveluista

Joensuun Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa ma 29.10. valtuustoaloitteen, jossa halutaan että Joensuun selvittää kokonaisvaltaisesti mitä Joensuun kaupungin kulttuuri- ja hyvinvointipalveluita voitaisiin tarjota työttömille maksuttomasti.   Selvitys työttömille maksuttomista kulttuuri- ja hyvinvointipalveluista Työllisyyden asiakasraati teki kuntalaisaloitteen (liite) toukokuussa 2018, jossa se…
Lue lisää

Valtuustoaloite: Viittomakielen opetuksen järjestäminen CODA-lapsille

Joensuun Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa ma 29.10. valtuustoaloitteen, jossa vaaditaan selvitystä siitä millaisia mahdollisuuksia Joensuun kaupungilla on järjestää  CODA-lapsille viittomakielen opetusta.   Viittomakielen opetuksen järjestäminen CODA-lapsille Viittomakielilaki, jonka tarkoituksena on edistää viittomakieltä käyttävien kielellisten oikeuksien toteuttamista, tuli voimaan 1.5.2015.…
Lue lisää

Valtuustosaloite: Turvallinen koulutie Koillisväylälle

SDP:n valtuutettu Sanna Heinonen oli ensimmäinen allekirjoittaja valtuustoaloitteessa, jossa esitetään, että Joensuun kaupunki tekee selvityksen koskien ajoradalle asennettavien hidasteiden lisäämistä turvallisuuden takaamiseksi Koillisväylän tien varteen. TURVALLINEN KOULUTIE KOILLISVÄYLÄLLE  Koillisväylän alue on monen pienen koululaisen koulumatkan varrella. Alueella toimii kaksi päiväkotia…
Lue lisää

Valtuustoaloite: Työkyvyttömät työttömät eläkkeelle

Joensuun Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa ma 27.8.  valtuustoaloitteen, jossa halutaan että Joensuun käynnistää Siun Soten kanssa erillisen projektin, jossa selvitetään tosiasiallisesti työkyvyttömät työnhakijat. TYÖKYVYTTÖMÄT TYÖTTÖMÄT ELÄKKEELLE    Joensuu maksaa pitkäaikaistyöttömyydestä johtuvia sakkomaksuja Kelalle vuosittain noin kymmenen miljoonaa euroa. Menoerän…
Lue lisää

Valtuustoaloite: Liukuesteet yli 70-vuotiaille joensuulaisille ehkäisemään kaatumista

Joensuun Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa ma 26.2. valtuustoaloitteen, jossa halutaan että Joensuun kaupunki hankkii seuraavalle talvikaudelle 2018-2019 kaikille yli 70-vuotiaille joensuulaisille kenkiin kiinnitettäviä liukuesteitä ja varaa viimeistään vuoden 2019 talousarvioon määrärahan tähän tarkoitukseen.   LIUKUESTEET YLI 70-VUOTIAILLE JOENSUULAISILLE EHKÄISEMÄÄN…
Lue lisää

Valtuustokysymys: Joensuun tieverkoston talvikunnossapidosta

Kaupungin asukkaat eivät ole tyytyväisiä katuverkoston talvikunnossapitoon. Nykyinen hoidon taso ei ole tyydyttävä eikä turvallinen. Tämä aiheuttaa vaaratilanteita ja onnettomuuksia, joiden kustannukset ovat miljoonaluokkaa. Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme, mihin toimenpiteisiin Joensuun kaupunki ryhtyy talvikunnossapidon tason parantamiseksi niin, että kunnossapidon taso…
Lue lisää