Mitä tarkoittaa hyvinvointialueeseen siirtyminen?

Etusivu

SDP Joensuu ylpeänä esittää: Hyvinvointialue-webinaarit! Ensimmäisenä aiheenamme on: Mitä tarkoittaa hyvinvointialueeseen siirtyminen?
Tilaisuuden alustajana toimii kansanedustaja, terveystieteiden tohtori Merja Mäkisalo-Ropponen ja kommentoijana terveydenhoitaja, JUKOn pääluottamusmies Virve Mikkonen. Webinaaria voit seurata suoraan facebook livestä tai teamsin kautta! Linkki facebook liveen tässä: https://www.facebook.com/events/912130309425904

Teams-linkki tapahtumaan tässä: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTMwNTBiYWUtZTQ1Mi00NmViLThhYWItN2JiMmY5MjA5ZjZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e7356514-23e9-4bc5-92f9-a8396780e737%22%2c%22Oid%22%3a%22d54bae38-8462-43e1-ac57-25b4bd9de639%22%7d

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!