Webinaari: Työllisyysasiat hyvinvointialueen yhdyspinnoissa

Etusivu,Kirjoituksia,Vaalit

SDP Joensuu ylpeänä esittää: Hyvinvointialue-webinaarit!

Tällä kertaa keskustelemme työllisyysasioista hyvinvointialueen yhdyspinnoissa.

Tilaisuuden alustajana toimii Satu-Sisko Eloranta ja kommentoijana Irmeli Stenberg-Louko.

Webinaaria voit seurata SDP Joensuun Facebook-livestä tai Teamsin kautta!

Teams-linkki tapahtumaan tässä: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGYyYWI4ZjItZDQwNC00OTliLWFhN2ItZjE2ZTFkZGIzNjE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2287879f2e-7304-4bf2-baf2-63e7f83f3c34%22%2c%22Oid%22%3a%22dafeb19b-9ad8-489d-a71c-8cb41090f987%22%7d

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!