Sitova viherkaava Joensuuhun

Etusivu,Kannanottoja ja aloitteita

SDP Joensuun valtuustoryhmä: sitova viherkaava Joensuuhun. Valtuustoaloite 31.1.22.

Luonto antaa voimaa ihmiselle kaikkina vuodenaikoina. Suomessa luonto on lähellä, jopa kaupunkien keskusta-alueella. Luonnossa liikkuminen parantaa vastustuskykyä, alentaa stressihormonia ja verenpainetta. Luonto tarjoaa mahdollisuuden rauhoittua, mutta se vähentää myös yksinäisyyden tunnetta. Se on meidän tärkeimpiä aarteitamme, ja siksi siitä on pidettävä huolta esimerkiksi luontotyyppien ja -lajien suojelulla, sekä luonnonsuojelualueiden ja historiakohteiden hoitamisella.

Kaupunkina me voimme edistää luonnon ja sen arvojen säilymistä mm. kaavoituksella. Pitämällä kaavat ja niiden sisältämät luontoarvot ajan tasalla sekä vaadittavalla sitovuustasolla, voivat ihmiset luottaa heille tärkeiden luonto- ja viheralueiden säilymiseen.

Vuonna 2008 hyväksytyn Joensuun seudun yleiskaavan tavoitevuosi 2020 on jo saavutettu. Uuden yleiskaavan laatiminen käynnistynee tänä vuonna, ja kyseessä on usean vuoden projekti. Vuonna 2015 hyväksytty Joensuun viherkaava on oikeusvaikutukseton yleiskaava, joten sen vaikutus maankäytön ohjauksessa on vain suuntaa antava. Maankäyttö- ja rakennuslain 35 §:n mukaan yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain. Jotta asuinympäristön kannalta tärkeimpiin viheralueisiin ei kohdistuisi muita maankäytön paineita, esitämme, että uuden yleiskaavan laatiminen käynnistetään Joensuun osalta oikeusvaikutteisen viherkaavan laatimisella ja myöhemmin se liitetään osaksi mahdollista Joensuun seudun uutta yleiskaavaa. Näin turvataan kaupunkilaisille tärkeiden luonto- ja viheralueiden säilyminen jo ennen uuden yleiskaavan valmistumista.

SDP JOENSUUN VALTUUSTORYHMÄ