Haluammeko muutosta sote-palveluihin?

Etusivu,Kannanottoja ja aloitteita,Kirjoituksia

Uudelle hyvinvointialulle on valmisteltu vain yksi hallintoratkaisu, joka ei käytännössä muuttaisi mitään. Joensuun työväenyhdistys edellyttää, että aluevaltuuston päätettäväksi tuodaan useampia, vaihtoehtoisia hallintosääntömalleja.

Tarvitsemme muutosta palvelujen parantamiseksi ja rahankäytön tehostamiseksi. Palvelujen käyttäjistä pitää pystyä tunnistamaan jopa ennakoivasti ne, jotka tarvitsevat monialaisia palveluita. Palvelujen saamisen oikea-aikaisuus lisää niiden vaikuttavuutta ja taloudellista tehokkuutta: kustannussäästöjä saadaan aikaan, kun vaativampien, raskaiden palvelujen tarve vähenee. Työntekijöiden kuormitusta pitää myös vähentää, jotta työn mielekkyys ja työssä pysyminen paranevat ja uusien työntekijöiden rekrytointi helpottuu. Valtuustolla on velvollisuus kuulla työntekijöitä.

Tämän muutoksen aikaansaaminen edellyttää integraatiota palvelujen käyttäjien näkökulmasta, ei palvelujen järjestäjän näkökulmasta. Uutta hyvinvointialuetta suunniteltaessa täytyy uskaltaa katsoa nykyisten ongelmien yli tulevaisuuteen – olemme sen velkaa pohjoiskarjalaisille äänestäjille, jotka ansaitsevat nykyistä laadukkaampia palveluita.

Merja Mäkisalo-Ropponen

Joensuun Työväenyhdistyksen puheenjohtaja