Seppo Eskelinen: Taksipalvelut tarvitsevat lakiuudistuksen

Etusivu,Kannanottoja ja aloitteita,Kirjoituksia

Viime hallituskaudella ja silloisen liikenneministeri Bernerin toimesta tehty taksilain uudistus sai alan sekavaan tilaan. Laki vapautti taksiliikenteen lähes vapaasti kilpailulle, mikä on näkynyt niin kyytien epävarmuudessa, hinnoittelun epäselvyydessä kuin myös harmaan talouden lisääntymisenä.

Lakimuutoksen myötä palvelujen ja näin taksien saatavuus haja-asutusalueilla on vähentynyt merkittävästi sekä taksinkuljettajantutkinnon poistuminen näkyy alalle tulleiden uusien yrittäjien palvelutason heikkenemisenä. Kokonaisuudessaan ala on joutunut kohtuuttomaan myllerrykseen ja monelta taksinkuljettajalta on loppunut toimeentulo.  

Pääministerin Marinin hallitus antoi tänä syksynä esityksensä taksilain korjaamiseksi, jossa erityistä huomiota on kiinnitetty taksipalvelujen turvallisuuteen ja laatuun, harmaan talouden torjuntaan, hinnoittelun läpinäkyvyyteen sekä taksien saatavuuteen ja luotettavuuteen. Lakimuutokset astuvan voimaan ensi vuoden alusta.

Tulevaisuudessa esimerkiksi taksikuljettajilta vaadittaisiin lupaa vastaan kuljettajakokeen läpäisyä, jossa kiinnitettäisiin erityisesti huomiota palveluun, turvallisuuteen sekä erilaisten asiakasryhmien kanssa työskentelyyn.

Lakiehdotuksessa yhtenäistetään kyytien hinnoittelua koskevia velvoitteita, jotta asiakkailla on paremmat mahdollisuudet arvioida taksimatkan hintaa. Samoin harmaata taloutta ehkäistään velvoittamalla jatkossa kaikissa takseissa joko taksamittaria tai muuta laitetta tai järjestelmää, joka kerää taksikyydeistä laissa edellytetyt tiedot verottajaa varten. Lisäksi yrittäjätunnus ja taksikilpi tulevat pakollisiksi liikenteen valvonnan ja tunnistettavuuden helpottamiseksi.

Taksien saatavuuden osalta tavoitteena on erityisesti parantaa viranomaisten mahdollisuuksia muodostaa tilannekuva taksipalvelujen saatavuudesta. Jatkossa taksiyrittäjien olisi toimitettava Liikenne ja viestintävirastolle tiedot palvelujen tarjonnasta ja toteutuneesta kysynnästä eri alueilla. Tarkempi tilannekuva auttaa kohdentamaan saatavuutta parantavia toimenpiteitä juuri ongelma-alueille.

Suomalaiset ovat tottuneet luottamaan siihen, että taksikyyti palvelee sovitusti ja kyydin tulemiseen voi luottaa ja että hinnoittelu on jatkossakin avointa ja tasaveroista. Tämän luottamuksen vahvistaminen on juuri taksilain korjaamisen keskiössä. Kaltoin kohdeltu taksipalvelu ansaitsee sille kuuluvan arvostuksen liikkumisen palvelun osana.

-Seppo Eskelinen
kansanedustaja (sd)
Liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen