Merja Mäkisalo-Ropponen: Vammaisyrittäjyyden edellytyksiä vahvistettava

Etusivu,Kannanottoja ja aloitteita,Kirjoituksia,Tiedotteet ja kannanotot

”Vammaisyrittäjyyttä ei meillä Suomessa edelleenkään tunnistetta tasaveroisena työelämän muotona” sanoo kansanedustaja ja Eduskunnan Vammaisasiain yhteistyöryhmän puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd). ”Tästä syystä olenkin jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen vammaisyrittäjien toimintaedellytysten vahvistamiseksi” Mäkisalo-Ropponen sanoo.

Eräänä hyvänä esimerkkinä vammaisyrittäjyyden vahvistumisesta toimii se että, Suomen ensimmäinen vammaisten yrittäjien ryhmä valmistuu yrittäjän ammattitutkintoon ensi viikolla. Careerian järjestämä koulutus on toteutettu yhdessä Näkövammaisten liiton ja Invalidiliiton asiantuntijoiden kanssa saavutettavaksi ja esteettömäksi.

Vammaisyrittäjät kohtaavat monet samat haasteet kuin muutkin yrittäjät, mutta tämän lisäksi he voivat kohdata vammaisuutensa myötä esteitä, joihin muut yrittäjät eivät törmää. Vammaisyrittäjät ovat itse ehdottaneet asemansa parantamiseksi muun muassa ALV-huojennuksen laajentamista ja työolosuhteiden järjestelytuen ulottumista myös vammaisten yrittäjien työolosuhteiden järjestelyyn sekä Kelan myöntämän elinkeinotuen kehittämistä.

Suomi on ratifioinut kesäkuussa 2016 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen, joka asettaa sopimusvaltioille velvoitteen toteuttaa vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus täysimääräisesti. ”Vammaispalvelut eivät ole ylimääräisiä etuuksia, vaan ne ovat vammaisille kuuluvia oikeuksia, joiden avulla mahdollistetaan yhdenvertainen osallistuminen yhteiskuntaan. Yhdenvertaiset oikeudet ja toimintaedellytykset edellyttävät esteettömyyttä, saavutettavuutta sekä apuvälineiden toimivuutta” Mäkisalo-Ropponen muistuttaa. 

Lisätietoja:
Merja Mäkisalo-Ropponen, puh. 050 357 9090 
kansanedustaja (sd)