Mikä on Suomen suunta?

Etusivu,Kirjoituksia

Se ratkaistaan huhtikuun eduskuntavaaleissa. Jos sosialidemokraatit saavuttavat suurimman puolueen aseman, voimme olla melko varmoja, etteivät kokoomuksen ja perussuomalaisten tavoitteet hyvinvointivaltion purkamisesta pääse toteutumaan. Jos SDP on edelleen hallituksessa, voimme varmistaa, etteivät yhteiskunnassa tarvittavat talouden tasapainottamistoimenpiteet kohdistu kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin kansalaisiin eikä koulutuksesta ja sosiaali- ja terveystoimesta leikata.

Rehellisiä meidän on kuitenkin oltava ja myönnettävä sopeutustoimien tarve ja se, että heikko tuottavuuskehitys muodostaa merkittävän haasteen julkisen talouden vakauttamiselle. Kokonaistuottavuuden kehitys on ollut Suomessa heikkoa ja tuottavuuden kasvu on hidastunut suhteessa verrokkimaihin. Tuottavuuden heikko kehitys pienentää myös tulevaa kasvu-potentiaalia. Erityisesti huolestuttavaa on osaamispääoman lasku, joka johtuu muun muassa siitä, että T&K-investoinnit ovat olleet laskussa ja nuorten koulutusasteen nousu on pysähtynyt.

Pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia tuleekin vahvistaa panostamalla koulutukseen, tukemalla innovaatioiden syntymistä, käyttöönottoa ja leviämistä sekä parantamalla työperäisen ja koulutusperäisen maahanmuuton edellytyksiä. Panostukset koulutukseen ja innovointeihin tukevat myös vihreää siirtymää ja sen edellyttämiä investointeja.

Nyt päättyvän vaalikauden kriisit ovat hankaloittaneet jo monta hallituskautta tiedossa olleen julkisen talouden kestävyyshaasteeseen vastaamista. Hallitus ei ole päässyt toteuttamaan laatimansa kestävyystiekartan toimenpiteitä. Julkisen talouden sopeuttamistarve on suuri ja edellyttää toimenpiteitä usealla vaalikaudella. Kaksi vaalikautta ei tähän riitä, sillä liian nopeassa sopeuttamisessa on esimerkiksi kansalaisten eriarvoistumiseen liittyviä riskejä.

Julkista taloutta tulee vahvistaa monipuolisesti sekä meno- että tulopäätöksin, mutta samalla on huolehdittava tulevan kasvun edellytyksistä ja siitä että kaikista kansalaisista pidetään huolta. SDP:n hallituksessa oleminen seuraavallakin kaudella varmistaa tämän ja siksi äänestäminen huhtikuun vaaleissa on tärkeää ja jokaista ääntä tarvitaan varmistamaan hyvinvointivaltion säilyminen jatkossakin.

Merja Mäkisalo-Ropponen
JTY:n puheenjohtaja