JTY:n kevätkokous: Terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen onnistuu vain yhdessä tekemällä

Etusivu,Kirjoituksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksella vahvistetaan yhdenvertaista julkista terveydenhuoltoa, varmistetaan yhdenvertaiset toimivat palvelut koko maassa ja vähennetään ihmisten välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja. Perustason palveluja vahvistetaan ja painopistettä siirretään ehkäisevään työhön, jotta palvelut vastaavat ihmisten tarpeisiin ja ongelmiin voidaan puuttua ajoissa.

Pohjois-Karjalassa uudistukseen suhtaudutaan selvitysten mukaan melko myönteisesti. Siun sotessa on vielä paljon kehitettävää, mutta puutteistaan huolimatta pystymme turvaamaan palvelut maakunnassa vain ns. isompien hartioiden avulla. Yhdessä voimme korjata toiminnassa olevat epäkohdat ja puutteet.

Keskeisenä kehityskohteena on mm. erilaisten yhdyspintojen rakentaminen Siun soten, kuntien ja järjestöjen välille terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. 

Siun sotessa ja Joensuun kaupungissa yhteistyötä ja näitä yhteistyön väyliä on haettu sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunnan kautta. Työ organisaatioiden välisen yhteistyön selkeyttämiseksi ja sujuvoittamiseksi jatkuu. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä tehdään myös järjestöissä ja myös järjestöjen tulisi löytää oma roolinsa ja paikkansa tässä yhteistyössä.

Ratkaistavia haasteita on monenlaisia: Kotihoidon järjestäminen kuuluu hyvinvointialueelle, mutta kenelle kuuluu esimerkiksi ulkoilu- kauppa- ja kulttuurikummien järjestäminen, jotta kotihoidon asiakas pääsee ulkoilemaan ja harrastamaan? Päihdetyö ja mielenterveystyö kuuluvat hyvinvointialueelle, mutta kenellä on kokonaisvastuu kunnassa toteutettavasta ennaltaehkäisevästä päihdetyöstä tai lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisestä?

Uskomme, että haasteet ovat ratkaistavissa. Asia on otettava kiireellisten asioiden listalle heti seuraavan valtuustokauden käynnistyttyä. Toivottavasti kaikilla tahoilla on ymmärrystä hoitaa asia kuntoon, sillä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on paras ja kustannustehokkain tapa saada tulevaisuuden sote-kustannukset kuriin.