Joensuun kaupunki nimesi luottamushenkilöt kaudelle 2021-2025: Merja Mäkisalo-Ropponen nimettiin kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi

Etusivu,Kirjoituksia,Kuntavaalit

Joensuun uusi kaupunginvaltuusto kokoontui ensimmäistä kertaa 16.8. Kokouksessa päätettiin kaupungin luottamuspaikoista. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Merja Mäkisalo-Ropponen ja kaupunginhallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Seppo Eskelinen.

Valtuuston puheenjohtajan Merja Mäkisalo-Ropposen puhe:

Lämmin kiitos saamastani luottamuksesta. Nöyrällä mielellä lähden tähän tehtävään.

Kesällä pidettyjen vaalien takia olemme myöhässä syksyn töiden käynnistämisessä ja meidän tuleekin pikaisella aikataululla ryhtyä uuden strategian rakentamiseen. Toivon, että saamme yhdessä luotua tulevaisuusorientoituneen, kestävään kehitykseen pohjautuvan strategian Joensuulle.  Kestävä kehitys pitää sisällään taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja myös kulttuurisen kestävyyden. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, ennaltaehkäisy, hyvinvointitalous, hyvinvointi-investoinnit, kulttuurihyvinvointi, esteettömyys ja saavutettavuus, ikä- ja vammaisystävällinen kaupunki sekä laadukas koulutus varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ovat toivottavasti teemoja, joista keskustelemme osana strategiatyötämme.

Aikataulu on kireä, jos tavoitteenamme on saada hyväksyttyä strategia niin että se ohjaa myös ensi talousarvioita ja siksi toivon jo tässä yhteydessä, että jokainen valtuutettu priorisoisi strategiatyöskentelyn tärkeäksi syksyn teemaksi omassa luottamustehtävässään. Strategian rakentamiseen ja myös sen toteuttamiseen tarvitaan meitä kaikkia. Työskentely alkaa ensi maanantaina ensimmäisessä strategiaseminaarissa.

Hyvät ystävät

Tommi Tabermann kirjoitti joskus, että ”Me” on Suomen kielen kaunein sana. Mielestäni toinen yhtä kaunis sana on ”yhdessä”. Toivottavasti Me kaikki yhdessä lähdemme luomaan nyt suuntaa Joensuun tulevaisuudelle. Emme saa katsoa vain tulevaa neljää vuotta, meidän on uskallettava luoda sekä myönteisiä että kielteisiä skenaarioita myös pidemmälle. Politiikan tehtävänä on tuuppia myönteisiä skenaarioita eteenpäin ja toimia niin, etteivät kielteiset skenaariot toteudu. Tulevaisuus ei vyöry päällemme, me teemme sen yhdessä.

Yhdessä tekemiseen liittyy myös osallisuus. Toivottavasti tällä kaudella pääsemme entistä tiiviimpään vuorovaikutukseen kuntalaisten kanssa. Itselläni oli viime viikolla ilo olla vierailulla Juuassa ja Nilsiässä. Nilsiä on siis nykyisin osa Kuopiota. Molemmissa paikoissa korostui kunnan ja yrittäjien yhdessä tekeminen. Nilsiässä  huomion arvoista oli myös kyläyhdistyksen aktiivinen rooli alueen kehittämisessä. Kuopion kaupungin myöntämät avustukset pitäjille osallistuvan budjetoinnin periaatteita noudattaen oli saanut paljon hyvää kehitystä aikaa. Tässä asiassa meillä on mielestäni oppimisen paikka – samoin kuin yhteistyössä eri järjestöjen kanssa.

Joensuu on hieno kaupunki ja kyselyiden mukaan kaupunkilaiset arvostavat erityisesti luontoa ja luontoympäristöämme sekä laajemminkin elinympäristömme laatua. Tämän varaan meidän on hyvä rakentaa tulevaisuuttamme.

Kaikki luottamustoimiin nimetyt sosialidemokraatit näet alta (lihavoituna varsinaiset ja normaalilla tekstillä varat):

Valtuutetut:
Eloranta Satu-Sisko
Eskelinen Seppo
Heinonen Eila
Hirvonen Jukka
Holopainen Hannu
Honkanen Anu
Keskisalo Pentti

Kärkäs Joakim
Mainonen Jenni
Mikkonen Virve
Mäkisalo-Ropponen Merja

Räty Margareetta
Tielinen Ari
Torni Anni

Varavaltuutetut:
1. Ainasto Päivi 

2. Rauma Simo
3. Meriläinen Juhani
4. Myller Juuso
5. Silvennoinen Karoliina

6. Pesonen Matti
7. Karhapää Henna
8. Tohkanen Matti
9. Naakka Johanna

10. Kuronen Kari
11. Immonen Jarkko
12. Kontkanen Jari
13. Väänänen Päivi
14. Jaatinen Seija

Kaupunginvaltuusto
Puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen

Kaupunginhallitus
Vpj. Seppo Eskelinen
varajäsen Jukka Hirvonen

Eila Heinonen
varajäsen Jenni Mainonen
Joakim Kärkäs
varajäsen Virve Mikkonen

Osallisuus- ja vetovoimalautakunta
pj. Ari Tielinen
varajäsen Juha Mönkkönen
Hannu Holopainen
varajäsen Kalle Högbacka
Henna Karhapää
varajäsen Tiina Räisänen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Karoliina Silvennoinen
varajäsen Leena Puhakka
Jarkko Immonen
varajäsen Miika Iivonen
Anni Torni
varajäsen Henna Karhapää

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta
vpj. Anu Honkanen
varajäsen Anniina Peltonen
Kari Kuronen
varajäsen Jussi Laakkonen

SOTE neuvottelukunta
Virve Mikkonen
Vuokko Makkonen
Janne Majasalmi
Jukka Saari
Martti Rutanen
Jyrki Ikonen

Kaupunkirakennelautakunta
Jukka Mutanen
Olli Haapiainen
Juuso Myller
Katri Veikkolainen
Päivi Väänänen
Mari Ruuskanen

Joensuun Veden johtokunta
Antti Kotkajuuri
Leena Puhakka
Jaana Puranen
Tanja Rissanen

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Vpj. Jukka Hirvonen
Jukka Kämäräinen
Seija Jaatinen
Tarja Itkonen

Tarkastuslautakunta
Vpj. Pentti Keskisalo
varajäsen: Eetu Hämäläinen

Keskusvaalilautakunta
pj. Raimo Turunen
4. vara Raija Makkonen

Kaupunginvaltuuston vaalilautakunta
pj. Joakim Kärkäs

Käräjäoikeuden lautamiehet
Tarja Itkonen
Jaana Vaaranta
Juha Keronen
Jari Aarto

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet
Taisto Peuhkurinen
Mari Virkkunen
Eetu Hämäläinen

Poliisin neuvottelukunta
Ari Tielinen

Pohjois-Karjalan Maaseutuhallinto
vpj. Viljo Kärkkäinen

Maakuntavaltuusto
Satu-Sisko Eloranta
varajäsen Anni Torni
Virve Mikkonen
varajäsen Margareetta Räty
Eila Heinonen
varajäsen Anu Honkanen
Seppo Eskelinen
varajäsen Ari Tielinen
Jukka Hirvonen
varajäsen Pentti Keskisalo

Siun soten valtuusto
Matti Tohkanen
varajäsen José Sinisterra Santana
Hannu Holopainen
Osmo Jokela
Pentti Keskisalo
Juha Lihavainen
Päivi Ainasto
Margareetta Räty
Merja Mäkisalo-Ropponen
Tanja Rissanen

Riverian valtuusto
Ari Tielinen

varajäsen Olli Koistinen
Joakim Kärkäs
Marko Leppänen
Kari Martikainen
Alf Huldén
Hanna Tiittanen
Jaana Nissinen
Anniina Peltonen
Tiina Räisänen

Luottamuspaikat täydentyvät vielä yhtiöiden hallituksilla ja maakunnallisilla paikoilla, kunhan niiden valtuustot ovat tehneet päätökset.

Kokouksen tallenteen voi katsoa Joensuun kaupungin YouTube-kanavalta: https://youtu.be/2FGRrbLRQt0