Henkilöstöä on kuultava

Etusivu,Kirjoituksia

29.8.2021 Joensuun Työväenyhdistyksen johtokunta:

Siun soten potilastietojärjestelmän hankintaprosessi herättää voimakasta keskustelua. Riippumatta siitä, mitä mieltä on Aster-potilastietojärjestelmästä, on huolestuttavaa, jos työntekijät Siun sotessa kokevat, että hanke on pidetty heiltä pimennossa ja he saavat asiasta tietoa vain median kautta. Se kokemus aiheuttaa työntekijöissä myös tunnetta siitä, ettei heitä arvosteta työntekijöinä.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat työnsä parhaita asiantuntijoita. On ymmärrettävää, että suurissa, heidän omaa työtään koskevissa asioissa ulkopuoliseksi jääminen aiheuttaa kielteisiä reaktioita. Jos avointa keskustelua olisi käyty työntekijöiden kanssa hankinnan edetessä, ei heidän tarvitsisi nyt käydä keskustelua lehtien palstoilla.

Isoissa muutosprosesseissa ei riitä, että hankkeen valmistelussa on eri ammattiryhmien edustajia mukana. Johdon tulee huolehtia, että jokainen voi osallistua keskusteluun sekä kuulla, miten uudistus vaikuttaa omaan työhön ja miten perehdytys ja uuden toiminnan käyttöönotto aiotaan järjestää. Erityisesti jatkuvan liian suuren työpaineen alla työskentelevät ihmiset ovat ymmärrettävästi huolissaan siitä, miten he jaksavat uudistuksen keskellä.

On myönteistä, että nyt Siun sotessa mahdollistetaan avoin keskustelu asiasta. Toivottavasti siihen varataan riittävästi aikaa. Tämä prosessi on hyvä muistutus siitä, että hyvinvointialueita perustettaessa on muistettava varmistaa, että työntekijöiden ääni kuuluu suoraan myös päätöksiä tekeville luottamushenkilöille.

Joensuun Työväenyhdistyksen johtokunta