Eduskunnan Vammaisasiain yhteistyöryhmä: Vammaisvaikutukset huomioitava vahvemmin jo lakien valmistelussa

Etusivu,Kirjoituksia,Tiedotteet,Tiedotteet ja kannanotot

Valtioilla on oikeudellinen ja moraalinen velvollisuus huolehtia, että ihmisoikeudet toteutuvat kaikkien väestöryhmien kohdalla. Suomi on ratifioinut jo 2016 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen, jonka tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet, mutta tästä huolimatta vammaisten oikeudet eivät Suomessa täysin toteudu.

  • Tästä syystä eduskunnan Vammaisasiain yhteistyöryhmä (VAMYT) on tehnyt toimenpidealoitteen, jotta vammaisvaikutukset tulisi jatkossa huomioida kattavasti jo lakien valmistelutyössä, sanoo kansanedustajat ja ryhmän puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd).

Yleissopimus velvoittaa myös huomioimaan vammaisten henkilöiden erityistarpeet ja takaamaan vammaisille samat yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuudet kuin kaikille muillekin.

Lainsäädännön valmistelutyössä tuleekin tulevaisuudessa ottaa entistä vahvemmin huomioon vaikutukset vammaisiin ja tätä kautta lisätä vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja itsenäisyyttä sekä parantaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua yhteiskunnan eri toimintoihin täysimääräisesti.

  • Vammaispalveluissa ei ole kyse ylimääräisestä lisäpalvelusta, vaan lailla turvatusta oikeudesta yhdenvertaiseen osallistumiseen yhteiskunnassa. Tästä syystä kaikessa lainvalmistelussa tulee tulevaisuudessa huomioida myös lainsäädännön vammaisvaikutukset, Mäkisalo-Ropponen muistuttaa. 

Eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmä on vuodesta 1999 saakka toiminut puoluerajat ylittävä ryhmä, joka toimii vammaisten osallisuuden, työllisyyden, vammaispalvelujen sekä esteettömän ympäristön puolesta.

VAMYT:in johtoryhmä puheenjohtajana toimii Merja Mäkisalo-Ropponen (sd) ja varapuheenjohtajana Noora Koponen (vihr.). Muita jäseniä ovat Veronika Honkasalo (vas.), Anna-Kaisa Ikonen (kok), Mari Rantanen (PS), Petri Honkonen (kesk.), Sari Tanus (kd) ja Veronica Rehn-Kivi (RKP).

Lisätietoja:
Merja Mäkisalo-Ropponen, puh. 050 357 9090 
kansanedustaja (sd) 
Eduskunnan Vammaisasiain yhteistyöryhmän puheenjohtaja