Sote-webinaari: Siun sote – Missä mennään?

Etusivu,Kirjoituksia,Tapahtumat

Tule mukaan keskustelemaan SDP Joensuun webinaariin Siun soten tulevaisuudesta, henkilöstöhyvinvoinnista ja sotepalveluista Teamsin välityksellä ja Facebook-livessä.

Mukana keskustelemassa:
Johanna Bjerregard Madsen, Henkilöstöjohtaja
Saara Sorsa, Työsuojeluvaltuutettu

Puheenjohtaja:
Merja Mäkisalo-Ropponen, TtM, kansanedustaja

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTNiNGQzMTUtNjY0YS00YWRiLWFlMmQtZDRlMGY2NzAwNTEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e7356514-23e9-4bc5-92f9-a8396780e737%22%2c%22Oid%22%3a%22d54bae38-8462-43e1-ac57-25b4bd9de639%22%7d
Facebook-live: https://fb.me/e/AzFLD4Z7