SDP Joensuun valtuustoryhmä: Aloite osallistavan budjetoinnin kokeilusta Joensuussa

Etusivu,Kannanottoja ja aloitteita,Kaupunginvaltuusto,Valtuustoaloitteet,Valtuustoryhmä

Kuntaliiton määritelmän mukaan osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa kaupungin tai kunnan asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Sen toteuttamiseen ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa menetelmää, vaan sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin.

Kuntalain 22 pykälä kannustaa osallistavaan budjetointiin. Sen mukaan asukkaiden osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun. Osallistuvaa budjetointia voidaan käyttää monissa erilaisissa tilanteissa, monenlaisten tarpeiden ja ongelmien ratkaisemisessa. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi, kun suunnitellaan ja tehdään päätöksiä esimerkiksi investoinneista tai palveluista.

Osallistavasta budjetoinnista on saatu hyviä kokemuksia esimerkiksi Tampereelta ja Lahdesta. Tampereen kaupunki käynnisti vuonna 2020 ensimmäisen koko kaupungin laajuisen osallistuvan budjetoinnin kokeilun, jonka teemaksi valittiin alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten hyvinvointi. Kokeilu tuotti yhteensä 12 erilaista projektia eri puolilla kaupunkia lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi, jotka toteutetaan vuoden 2021 aikana.

Lahdessa taas kaupunki pyysi kaupunkilaisilta ideoita ja ehdotuksia eri kaupunginosien kehittämiseksi, jonka jälkeen saaduista ehdotuksista järjestettiin julkinen kuuleminen sekä työpajoja, joiden jälkeen kaupunkilaiset pääsivät äänestämään toteutettavasti lopullisista vaihtoehdoista.

Yhteistä osallistuvan budjetin hankkeille on monessa tapauksessa ollut konkreettisuus, välitön näkyvyys kuntalaisten arjessa sekä monesti vahva painostus hyvinvoinnin lisäämiseen. Osallistavan budjetin hankkeilla on pystytty verrattain pienilläkin rahasummilla vahvistamaan kuntalaisten kiinnostusta yhteisten asioiden edistämisestä, oman asuinalueen tai kaupunginosan kehittämisestä sekä kuntalaisten äänen kuuluvuutta päätöksenteossa.  

Lisää tietoa osallistuvasta budjetoinnissa ja sen erilaisista sovelluksista saa muun muassa Kuntaliiton sivuilta: https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2017/1837-osallistuva-budjetointi-kunnissa-ja-maakunnissa

Moniin hyviin kokemuksiin vedoten, ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja lähidemokratian vahvistamiseksi Joensuun SDP:n valtuustoryhmä esittää, että kaupungissa selvitetään osallistuvan budjetoinnin käyttöönottoa mahdollisuutena saada kuntalaisten ääni vahvemmin kuuluville kaupunkia ja sen kehittämistä koskevassa päätöksenteossa. 

Joensuussa 22.2.2021,
Joensuun SDP:n valtuustoryhmä