Puoluetoveri Matti Puhakka on poissa

Etusivu

Ministeri Matti Puhakka kuoli viime keskiviikon vastaisena yönä palliatiivisella osastolla Siilaisilla nopeasti edenneeseen sairauteen. Mattia jäivät kaipaamaan Terttu-puoliso, pojat Jari ja Esa, seitsemän lastenlasta ja kolme lastenlastenlasta sekä laaja sukulais- ja toverijoukko.

Matti Puhakka liittyi jo nuorena SDP:n jäseneksi, demarinuoriin, ja tultuaan valituksi kansanedustajaksi 23.9.1975 niin hän samana syksynä siirtyi perheineen asumaan Joensuun Rantakylään ja jäseneksi Joensuun Työväenyhdistykseen. JTY:n puheenjohtajana hän toimi 1976–1995.

Matti Puhakan puheenjohtajuuden alkuvuodet olivat raskasta aikaa, koska yhdistyksen velkataakka oli suuri ja se kasvoi päivä päivältä. Matin johdolla yhdistys käynnisti uuden toimitilan rakentamisen 1981. JTY siirsi apportilla osuutensa perustettavaan yhtiöön. Kymmenen vuotta myöhemmin JTY myi hotelli-ravintolakiinteistön. Kaupan jälkeen rahattomasta JTY:stä tuli omistaja ja sijoittaja sekä vaaleihin vahva poliittinen voima.

Puhakka sai johdettavakseen eripuraisen mutta nuorekkaan Työväenyhdistyksen. Hänen johdollaan sosialidemokratia Joensuussa eheytyi ja voimistui ja JTY nousi vahvaksi ja vaikuttavaksi puolueosastoksi. Puheenjohtajana hän kykeni muotoilemaan jäsenistön toisistaan poikkeavat vaatimukset kannanottoihin ja ohjelmiin kaikkien jäsenten hyväksyttäviksi.

Matin lämmin ja jäsenistöä arvostava tapa oli kätellä kokouksissa jokainen jäsen ja vaihtaa kuulumiset. Hän puhui aina me-muodossa ja vältti minä-pronominia. Jäsenistön mielipiteiden kirjoa hän piti elävän kansanliikkeen tunnusmerkkinä.

Matti Puhakka oli merkittävin ja menestyksekkäin sosialidemokraatti Pohjois-Karjalassa. Siitä, mihin Matin työ jäi, jatkavat uudet sukupolvet Työväenyhdistyksessä ja poliittisina päättäjinä eri tasoilla.

Matin työ elää muistoissa ja konkreettisina tekoina. Hänestä on tehty tänä vuonna viisi haastattelua. Tavoitteena on julkaista hänen elämäntyöstään syksyllä 2022 elämänkertakirja. Kiitos, Matti, työstäsi Joensuun Työväenyhdistyksessä.

Matti Mikkonen

JTY:n jäsen