Nelli Siljander: Ilmastotavoitteet eivät saa jäädä koronakriisin jalkoihin!

Etusivu,Kirjoituksia

Koronaviruksen vuoksi elämme hyvin poikkeuksellisia aikoja. Moni perhe ja yrittäjä on joutunut kärsimään koronakriisin aiheuttamista taloudellisista vaikeuksista ja miltei jokaisen suomalaisen arki on tavalla tai toisella muuttunut tämän kevään aikana. Koronavirus on vaikuttanut myös maapallomme ilmastoon. Ympäri maailmaa on uutisoitu siitä, kuinka suurkaupunkien ilma on puhtaampaa kuin aikoihin, kun liikenteen aiheuttamat päästöt ovat pudonneet radikaalisti. Valitettavaa kuitenkin on, että talouden elpyessä ja kriisin mennessä ohi, päästöt todennäköisesti nousevat takaisin epätoivottuihin lukemiin. Siksi tarvitsemme toimia ilmaston hyväksi.

Ylen teettämästä kyselystä kansanedustajille selviää, että hallituksen asettamat ilmastotavoitteet jakavat mielipiteitä koronatilanteen keskellä. Hallitus on esimerkiksi linjannut, että Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Yle kysyi kansanedustajilta: “Pitäisikö hallituksen tinkiä kunnianhimoisista ilmastotavoitteistaan koronaviruksen
aiheuttaman epidemian ja talouskriisin vuoksi?”. 48 % vastaajista katsoo, että ilmastotavoitteista ei pidä tinkiä. Vastaajista 40 % sen sijaan tinkisi tavoitteista koronakriisin takia. 12 % vastaajista ei osaa sanoa. (Yle.fi.)

Emme voi enää tinkiä kunnianhimoisista ilmastotavoitteista. Ilmastonmuutos on erittäin vakava uhka, niin Suomelle kuin koko maapallolle, joten teot ilmaston puolesta eivät voi enää odottaa.
Koronavirus on yksi hälyttävä esimerkki siitä, mitä tulemme kohtaamaan, jos emme tee jotain konkreettista ilmaston hyväksi mahdollisimman pian. Suomen on tehtävä osansa yhteisissä ilmastotalkoissa ja näytettävä esimerkkiä muille valtioille ilmastokrisiin hoidossa. Me kyllä
pystymme siihen.

Nelli Siljander
Joensuun Demarinuorten varapuheenjohtaja

Kirjoitus on julkaistu 7.5. Viikko Pohjois-Karjala -lehdessä.