Mitkä aluevaalit?

Etusivu

Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen kertoo mistä hyvinvointialueissa ja aluevaaleissa on oikein kysymys.
Koulutus järjestetään teamsissä ti 14.9. klo 18.00.
Linkki koulutukseen tässä: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2E1OWQwNGUtYjExMS00NDQ5LWIzNjYtZDEyOGQ0Y2Y4YjQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2287879f2e-7304-4bf2-baf2-63e7f83f3c34%22%2c%22Oid%22%3a%22dafeb19b-9ad8-489d-a71c-8cb41090f987%22%7d