Merja Mäkisalo-Ropponen: Puheenvuoroni Joensuun kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.4.

Etusivu,Kannanottoja ja aloitteita

Meidän tulisi löytää parempi aika ja paikka Siun Soten palveluista ja työntekijöiden jaksamisesta käytävälle keskustelulle kuin näin myöhään illalla valtuuston kokouksessa.

Siun sotessa on pahoinvointi noussut pintaan ja se näkyy monessa asiassa. Työntekijät viestivät siitä, mutta se tulee myös apulaisoikeusasiamiehen tarkastusraporteissa esille. Esimerkiksi kotihoidossa, palveluasumisessa ja ikäihmisten sosiaalityössä ei pystytä noudattamaan edes lakisääteisiä velvoitteita.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuus riippuu paljon siitä, toteutuuko tulevaisuudessa valtion taholta tarvevakioitu rahoitus. Toisaalta meidän on ymmärrettävä, että tulevaisuuden sote-menoja saadaan hallintaan terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisellä, ennaltaehkäisyllä sekä oikea-aikaisten hoidon ja kuntoutuksen ketjujen toimivuudella. Meidän on otettava hyvinvointitalous -ajattelu myös aidosti käyttöön.

Nämä ovat niitä asioita, joista meidän tulee keskustella yhdessä Siun Soten kanssa, sillä tällä hetkellä ei yhteistä ajattelua riittävästi ole. Kunnalla on myös suuri vastuu, sillä esimerkiksi mitä huonommin lasten, erityisesti erityislasten apu, tuki ja kuntoutus hoidetaan, sitä enemmän kustannuksia aiheutamme lastensuojeluun ja lasten psykiatriaan.

Toisaalta kotihoidossa laitostetaan ikäihmisiä kotiinsa, kun ei ole kulttuurikummeja tai ulkoilutusapua. Siun Sote on sitä mieltä, että nämä palvelut kuuluvat kunnalle ja kunta on sitä mieltä, että kotihoito kuuluu Siun Sotelle. Kukaan ei vastaa eikä hoida asiaa.  Nyt siis liikaa toimitaan omissa poteroissa.

Muun muassa näistä asioista meidän tulee keskustella yhdessä ja löytää toimintojen yhdyspinnat tai yhteinen tila, jossa toimitaan yhdessä.