Mäkisalo-Ropponen & Eskelinen: Politiikan suunta on kääntynyt

Etusivu,Kirjoituksia

Ari Helminen arvosteli Rinteen hallituksen ensimmäistä budjettia lupausten pettämisestä
(Karjalainen 21.10.). On totta, että haastava julkisen talouden tilanne ei salli kaikkien hyvien
tavoitteiden täysimääräistä toteuttamista heti ensimmäisessä talousarviossa, mutta kuten me
äänestäjille viime kevään vaaleissa lupasimme politiikan suunta, on nyt tämän hallituksen myötä
kääntynyt.

Vihdoin vuosien leikkausten jälkeen on siirrytty tulevaisuus- ja investointilinjalle. Esimerkiksi
korkeakouluihin satsataan 60 miljoonaa useiden vuosien koulutusleikkausten jälkeen. Budjetissa
myös vahvistetaan merkittävästi investointeja osaamiseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen,
mikä vahvistaa Suomen asemaa kansainvälisillä markkinoilla.

Subjektiivinen päivähoito-oikeus palautuu kaikille lapsille ja oppivelvollisuuden pidentäminen tuo
aidosti maksuttoman toisen asteen kaikille nuorille ja panostukset työnvälitykseen, palkkatukeen
sekä kuntakokeiluun vahvistavat työllisyyttä.

Syytä on myös muistaa, että hallitus tasaa tuloeroja. Valtiovarainministeriön laskemien mukaan
jopa 70%:lla suomalaisista ostovoima paranee ensi vuonna. Tämä hallitus myös heittää
romukoppaan epäoikeudenmukaisen aktiivimallin leikkureineen. Tulevan budjetin myötä poliisien
määrä sekin kääntyy pitkästä aikaa vihdoin nousuun.

Kuten ministeri Kiuru viime viikolla esitteli, terveyskeskusten toiminnan parantamiseen
panostetaan jo ensi vuonna ja viikossa kiireettömään hoitoon pääsyn hoitotakuu etenee.
Hoitajamitoituksesta on keskusteltu yli vuosikymmen. Nyt vihdoin tämä saadaan sitovana lakiin ja
voidaan tarttua vanhustenhoivan räikeisiin epäkohtiin.

Ensi vuoden talousarvioesityksessä hiilineutraalisuuteen liittyviä tavoitteita edistetään kaikkiaan
yhteensä 2 miljardilla eurolla, myös 100 miljoonaa satsaus luonnon monimuotoisuuteen on
historiallisen korkea. Samalla on tärkeää muistaa, että ilmastotoimet tehdään sosiaalinen
oikeudenmukaisuus ja alueelliset erot huomioiden.

Ei Roomaakaan päivässä rakennettu ja suuret uudistukset ottavat aikansa, mutta politiikan suunta
on viime kevään vaalien myötä kääntynyt.

-Merja Mäkisalo-Ropponen ja Seppo Eskelinen
kansanedustajat (sd)