Joensuulaiset, nyt reippaasti ulos ja liikkumaan!

Etusivu,Kirjoituksia,Meidän Joensuu -palsta

Näin syksyn alkuun uuden kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kokouksissa on ollut esittelyjä
Joensuun kaupungin omista kulttuuri- ja liikuntapalveluista. Esittelyt ovat olleet
mielenkiintoisia ja kaupungin omat monipuoliset toiminnot ovat saaneet kasvonsa. On
tullut tutuksi niin kaupungin orkesterin tuottamat uudet tapahtumat, museon kävijämäärät
kuin lähiliikuntapaikkojen tarjoamat liikuntamahdollisuudet vauvasta vaariin, unohtamatta
erityisryhmiä sekä esteettömiä ratkaisuja. Lautakunnan puheenjohtaja Arto Pippuri
julistikin lautakunnan uudeksi kulttuuri- ja liikuntapuolueeksi, jonka tärkeimpinä tavoitteena
on tuoda palvelut kaikkien kuntalaisten saataville.

Lähellä liikkuminen on parhaimmillaan sitä, että laittaa tennarit jalkaan ja suuntaa kadun
päästä alkavalle kevyen liikenteen väylälle ja sen kautta pururadalle liikkumaan.
Lähiliikunta on sitä, kun lapset ja nuoret pääsevät kavereidensa kanssa potkimaan palloa
koulun kentälle. Lähiliikunta on sitä, kun samoilee lähimetsässä kuuntelemassa lintujen
laulua tai roikkuu pää alaspäin leikkikentän kiipeilytelineessä yhdessä lasten kanssa.
Lähiliikunta on moninaista, mutta yhteistä sille on se, että lähikuntaa voi harrastaa lähellä
kotia. Joensuussa lähiliikuntaan panostetaan: meillä on kattava kevyen liikenteen
verkosto, latuverkostoa pitkin pääsee hieman pidemmille lenkeille ja koulujen pihoihin
rakennetaan monipuolisia lähiliikuntapaikkoja. Uudet asuinalueet suunnitellaan ja
rakennetaan niin, että tehdään lapsille leikkipaikkoja, suunnitellaan reitit turvallisiksi ja
jätetään tilaa virkistäytymiselle. Ei unohdeta vanhempia asuinalueita, vaan näiden leikki- ja
virkistysalueita huolletaan ja kunnostetaan.

Lähellä liikkuminen on tärkeä valinta myös kulutuksen näkökulmasta, olipa sitten kysymys
ajasta, rahasta tai ympäristöstä. Lähellä liikkuessa ei tarvitse varata aikaa paikasta toiseen
siirtymiseen. Lähiliikunta ei maksa muuta kuin vaivan, josta vieläpä saa hyvän olon.
Yhdessä liikkuminen on parasta ja läheltä voi löytää myös uusia ystäviä tai kavereita, näin
ollen se ehkäsee parhaimmillaan myös syrjäytymistä kaikissa ikäluokissa. Ilmastoasioiden
ollessa pinnalla lähellä liikkuminen on ympäristöystävällinen valinta, kun auto voi jäädä
liikkumisen ajaksi talliin.

Lähiliikunnan lisäämiseen tarvitaan monipuolista ja monikanavaista viestintää, joka
tavoittaa kuntalaisia. Viestintä on osa liikunnan perustehtävää, jota varten kaupungin
liikuntatoimi on perustanut työryhmän ja he ovat tuottaneet jo videon, jonka julkistaminen
tapahtuu lähiaikoina. Tulossa on lokakuussa Penttilän kuntoportaiden avajaiset, joka
tarjoaa myös kulttuuria, sillä avajaisissa on mukana Joensuun kaupungin orkesteri. Tämä
on hieno yhteistyö kulttuurista ja liikunnasta.

Kaupungin valtuusto hyväksyi liikuntapaikkasuunnitelman viime helmikuussa, joka
jäsentää Joensuun kaupungin liikuntapaikkojen kehittämistä tulevana vuosina ja se on
otettava huomioon kaupungin talousarvioita tehtäessä. Liikuntapaikkasuunnitelmassa on
tärkeää lähiliikunnan lisääminen, sen tavoitettavauus ja liikuntapaikkaverkoston
täydentäminen, niin että se palvelee kaikkia käyttäjäryhmiä. Esteettömyys on myös otettu
huomioon liikuntapaikkojen kehittämisessä ja rakentamisessa. Tärkeitä maaseutualueita ei
ole unohdettu ja näiden alueiden palveluverkkoselvitys toteutetaankin ensi vuonna.
Tavoitteena on myös lisätä matalan kynnyksen toimintaa, jonka avulla voidaan lisätä
lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Tämä on tärkeä satsaus tulevaan.

Johanna Naakka
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsen
Kaupunginhallituksen varajäsen