Meidän Joensuu -palsta : Emo ja tyttäret

cropped-KUNTAVAALIT-2017-1.jpg

Kirjoitus on julkaistu Viikko Pohjois-Karjala -lehdessä Meidän Joensuu palstalla viikolla 2.

Emot ja tyttäret

Joensuun kaupunginhallitus on käynnistänyt hallinnon uudistushankkeen. Euroopan maista Suomessa tehdään eniten organisaatiouudistuksia. Kun olemme EU:n mallioppilas, niin pitäähän Joensuunkin olla mukana tukemassa konsulttijohtoista uudistusta.
Rahassa mitattuna yli 50% kaupungin tehtävistä siirtyy Pohjois-Karjalan Siun soteen. Ei ole kahta sanaa, miksi kaupungin hallintouudistusta tarvitaan.

Kaupungin vastuulle jäävät varhaiskasvatus, perusopetus, kaavoitus, maapolitiikka, asuntopolitiikka ja joukkoliikenne sekä kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-ajantoimi.Joensuussa toteutettiin kaupunginjohtaja Kari Karjalaisen virkaanastumisen jälkeen edellinen hallinto-organisaation uudistus. Konsultin johdantopapereissa nyt lukee: ”Joensuussa kaupunginhallitus on parhaiten roolinsa ymmärtänyt ja talouden hoidossakin onnistunut. Sen sijaan tuotannon neuvottelukunta ja tuottajalautakunnat hakevat rooliaan ja eivät välttämättä ole perillä tehtävistään.” Opettelua, liikaa byrokratiaa, sanotaan.

Joensuun hallinnonuudistuksessa vähemmällä huomiolla ovat jääneet kaupungin omien ammattijärjestöjen kuuleminen ja heidän osallistuminen valmisteluun. Kuuluisa hiljainen tieto! Kaupunginvaltuutettujen maaliskuun seminaarissa on tehtävä johtopäätökset. Tulevaisuuden tutkija Ilkka Halavan mukaan ”päätöksenteossa tulisi katsoa nykyistä enemmän tulevaan. Kulttuurillemme on hänestä tyypillistä puhua historiasta, faktoista, ennakoinnin sijaan”.

Luottamushenkilöhallinnon järjestäminen on kysymyksistä suurin. Demokratian vahvistaminen ja asukkaiden innostaminen yhteisistä asioista on kaiken A ja O, jotta äänestysaktiivisuus nousee. Demokratiaa hämärtävät osakeyhtiöt kuntapalveluiden tuottajina on syytä hylätä jo uudistuksen alkumetreillä.
Miten avoimuus ja julkisuus uudistetaan? Siirrytäänkö nykyaikaiseen, pääosin monikanavaiseen, reaaliaikaiseen ja mm. videosisältöjen viestintään vai tyydytäänkö vain jälkikäteiseen viestintään? Ymmärretäänkö, että paljon palvelujen käyttävien etenkin somelasten ja -nuorten näkökulma on tulevaisuusinvestointi.

Iso kysymys on kaupunginjohtajien asema soteuudistusten jälkeen. Tuskin vielä rohjetaan päättää pormestarimallista, päätoimisista tai osa-aikaisista luottamushenkilöistä ja poliittisen ohjauksen vahvistamisesta.
Konsultin jargonialla: Joensuun emo ja tyttäret pakotetaan kävelemään yhtä jalkaa jo alkusyksystä.

Matti Mikkonen