Valtuustoryhmä 2017-2020

Valtuustoryhmä

 
Merja Mäkisalo-Ropponen                Seppo Eskelinen
kansanedustaja                                             toiminnanjohtaja
merja.makisalo-ropponen(a)eduskunta.fi      seppo.eskelinen(a)sdp.fi
p. 050-3579090                                             p. 0400-767200

 


Hannu Holopainen                      Juhani Meriläinen
sanomalehdenjakaja                              kaupunkineuvos, lakimies
holopainenhs(a)outlook.com                  merilainenpj(a)gmail.com
p. 050-5222835                                      p. 050-60355

 

 

 

Eila Heinonen                                  Pentti Keskisalo
mielenterveyshoitaja, eläkeläinen               suunnittelija, eläkeläinen
eila.heinonen(a)jns.fi                                   pentti.keskisalo(a)jns.fi
p. 050-0172324                                           p. 050-3120452

 


Heino Räty                                     Eero Hirvonen
sahatyöläinen, eläkeläinen                        järjestelypäällikkö, eläkeläinen
heino.raty(a)telemail.fi                               eero.hirvonen(a)jns.fi
p. 040-7462840                                         p. 0500-671599

 

Mari Ojalammi                                Simo Rauma
rekrytointisuunnittelija, HTM                      sairaanhoitaja
mari.ojalammi(a)siunsote.fi                        simo.rauma(a)gmail.com
p. 0400-858746                                          p. 0400-82868

 

 

Sanna Heinonen                               Jukka Hirvonen
järjestösihteeri                                              kuljettaja
sanna.heinonen(a)joensuunty.fi                   jukka.p.hirvonen(a)gmail.com
p. 050-3396282                                            p. 050-5289779

 

 

Matti Pesonen                                Satu-Sisko Eloranta
pääluottamusmies                                      työllisyyskoordinaattori
matti.pesonen(a)siunsote.fi                        satu-sisko.eloranta(a)telemail.fi
p. 050-3877709                                          p. 044-2991448

 

Joakim Kärkäs
erityisopettajaopiskelija
joakimkarkas(a)gmail.com
p. 045-8811990

 

VARAVALTUUTETUT

 

Ari Tielinen                                   Eira Väänänen
hätäkeskuksen johtaja, eläkeläinen         ohjaaja, eläkeläinen
arit(a)elisanet.fi                                        vaananeneira(a)gmail.com
p. 050-5118343                                        p. 040-7599915

 

Anu Honkanen                               Lauri Hyvönen
sairaanhoitaja(amk),                                  raviselostaja
kasvatustieteen kandidaatti                       lahyvonen(a)gmail.com
anuiko(a)student.uef.fi                               p. 040-5641405
p. 045-3195179

 

Johanna Naakka                          Olga Trishkina
päiväkodinjohtaja                                     yrittäjä, MBA
johanna.naakka(a)gmail.com                  olga.trishkina(a)gmail.com
p. 045-8470565                                       p. 044-3000040

 

Tarja Kareinen                              Margareetta Räty
HR-sihteeri                                                vientimyyjä
tarjakareinen1(a)gmail.com                      margareetta.raty(a)gmail.com
p. 040-7677726                                         p. 044-3053582

 

Tuomas Kinnunen                           Seija Jaatinen
taksiyrittäjä                                                  myyjä, pääluottamusmies
tuomas.kinnunen(a)taksijoensuu.fi             seija.t.jaatinen(a)sok.fi
p. 050-5906507                                           p. 050-3739710

 

Raili Koskinen-Ratinen                  Anni Torni
leipuri, eläkeläinen                                    aikuistieteen opiskelija, myyjä
raili.koskinen-ratinen(a)hotmail.fi              anni.torni(a)gmail.com
p. 050-4925353                                         p. 050-5203695

 

Leo Leino                                       Tuomas Timonen
muusikko,                                                  hallintotieteiden kandidaatti,
erityisluokaopettaja                                   oikeustieteen opiskelija
leo.leino(a)hotmail.com                             timonentuomas(a)windowslive.com
p. 044-2738401                                         p. 040-5733135