Aluevaalit 2022

Äänestä aluevaaleissa!

Mitkä aluevaalit?

Aluevaaleilla valitaan 21 hyvintointialueen aluevaltuustot, joiden tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen alueellaan.

Aluevaltuusto toimii kaupunginvaltuuston tavoin. Aluevaltuusto päättää mm. hyvinvointialuestrategiasta, hyvintointialueen hallintosäännöstä sekä hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

Aluevaltuusto asettaa aluehallituksen ja hyvinvointialueen muut toimielimet sekä valitsee hyvinvointialuejohtajan. Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Toimielimet: aluevaltuusto, aluehallitus ja tarkastuslautakunta. Tämän lisäksi valtuusto voi asettaa haluamiaan johtokunta, lautakuntia ja jaostoja.

Päätöksenteossa kohteena on kaikki maakunnan kunnat. Tämä nostaa vastuun merkitystä, kun arvioinnin kohteena tulee ymmärtää kokonaisuuden toimivuus, ei vain yksittäisen kunnan palveluiden kehittyminen.

Aluevaltuustojen jakautuminen suomen sisällä menee maakuntien, ei vaalipiirien mukaisesti.

Vaaleihin osallistutaan samoin kuin kuntavaaleihin. Aluevaalien vaalitapa on suhteellinen, avoin listavaali samalla tavalla kuin kuntavaaleissa. Puolue saa siis valittamaan toimeen paikkoja sen perusteella, kuinka paljon se kerää vaaliessa ääniä.