SDP:n kunnallisjärjestön syyskokous 16.11.23, tiedote

Kirjoituksia

SDP Joensuun kunnallisjärjestön edustajiston syyskokous valitsi kaudelle 2024–2025 henkilöt puheenjohtajistoon ja hallitukseen. Kunnallisjärjestön uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Tiina Räisänen ja uusiksi jäseniksi Anu Honkanen, Jarkko Immonen, Saara Koikkalainen ja Matti Pesonen. Heistä kaikki ovat Joensuun Työväenyhdistyksen (JTY) edustajia. Kunnallisjärjestön hallituksessa jatkavat varapuheenjohtajana Jukka Hirvonen (Enon Sosialidemokraatit) ja jäsenenä Henna Karhapää (JTY).

SDP:n Joensuun kunnallisjärjestön vuoden 2024 toiminnan keskipisteessä ovat tammikuussa pidettävät presidentin vaalit, kesäkuussa pidettävät europarlamenttivaalit sekä vuoden 2025 kunta- ja hyvinvointialuevaalien ohjelmatyön ja ehdokashankinnan käynnistäminen. Presidentin vaaleissa on tavoitteena saada Suomelle presidentiksi SDP:n ehdokas. Europarlamenttivaaleissa kunnallisjärjestö tukee Savo-Karjalan piirin esittämää ehdokkaan ja hänen tukijoukkonsa vaalityötä.

Lisätietoja saa puheenjohtaja (31.12.2023 saakka) Satu-Sisko Eloranta, elorantasatusisko@gmail.com tai puh. 044 299 1448