Kirjoituksia

Merja Mäkisalo-Ropposen puheenvuoro tammikuun valtuustossa

Puheenjohtaja, hyvät kollegat, viranhaltijat ja yleisö Lapsen identiteetin muodostumisessa kieli on tärkeä elementti. Kielen avulla sosiaalistutaan myös kulttuuriin ja omaan yhteisöön. Jokainen kieli myös kehittyy ja muuttuu koko ajan. Nämä asiat ovat perusteluja sille, miksi kuurojen vanhempien kuulevilla lapsilla eli…
Lue lisää

Rakentakaamme Joensuusta sujuvan elämän kaupunki

Tämän vuosikymmenen viimeinen vuosi 2019 on pyörähtänyt käyntiin. Joulun odotus, lahja-ja ruokastresseineen on vaihtunut lupausten ja liikakilojen kanssa tuskailuun. Tuntuu ihmeellisestä, miksi me emme opi menneistä vuosista vaan joulu joulun jälkeen kieriskelemme samojen vaivojen kanssa.  Mitäpä tuosta, markettien kautta kuntosaleille.…
Lue lisää

Valtuustoryhmän joulukuun tiedote 

Vuoden viimeisessä valtuustossa oli paljon asiaa, vaikkakin yksi isoimmista, Joensuun liikuntapaikkasuunnitelma, jäikin pöydälle. Valtuusto hyväksyi Joensuulle uuden kotouttamissuunnitelman. Se hyväksyttiin sellaisenaan muutaman äänestyksen jälkeen. Sanna Heinonen kommentoi seuraavasti Joensuun uutta kotouttamisohjelmaa: ”Joensuun kotouttamisohjelma on SDP:n valtuustoryhmän mielestä hyvä ja kattava…
Lue lisää

Tulevan Joensuu-talon tulee koota kaikki kuntalaiset yhteen

Joensuusta puuttuu tällä hetkellä julkinen tila aktiivista kansalaistoimintaa varten. Harrastus- ja kulttuuritoiminta sekä musiikki ansaitsevat kaipaamansa paikan. Toimivat, esteettömät ja edulliset tilat mahdollistaisivat monipuolista kulttuuria ja yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa, Joensuun Sosialidemokraatit muistuttavat. Kaupunki tekee ensi vuonna selvityksen kulttuuritiloista. Tässä työssä…
Lue lisää

Mari Ojalammin ryhmäpuheenvuoro Joensuun talousarviosta 2019

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut kuulijat, Kiitos. Kiitän sekä itseni että koko SDP:n valtuustoryhmän puolesta muita valtuustoryhmiä, erityisesti puheenjohtajia ja neuvottelijoita, viranhaltijoita sekä muita talousarvion valmisteluun osallistuneita työntekijöitä. On tämä melkoinen urakka taas ollut – niin valmistelijoille kuin meille päättäjillekin.…
Lue lisää

Merja Mäkisalo-Ropposen puheenvuoro 26.11. kaupunginvaltuustossa

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut Kestävä kehitys on asia, josta toivoisi jokaisessa kunnanvaltuustossa puhuttavan, sillä asia koskee jokaista kuntaa ja meitä kaikkia. Kestävään kehitykseen kuuluu ympäristöasioiden lisäksi tulevaisuusinvestoinnit eli puhutaan sosiaalisesta kestävästä kehityksestä. Tärkeimpiä tulevaisuusinvestointeja ovat lapsiin ja nuoriin panostaminen sekä…
Lue lisää

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on meidän kaikkien vastuulla

Yhteiskunnallisilla päätöksillä on suuri vaikutus kansalaisten hyvinvointiin, terveyteen ja elämäntapoihin. Poliittisilla päätöksillä vaikutetaan esimerkiksi siihen, millaista ruokaa pienet lapset syövät päiväkodeissa tai vanhukset palvelutaloissa, millaisia mahdollisuuksia työttömillä on ylläpitää työkykyään tai ikäihmisillä peruskuntoaan, tai millaisia mahdollisuuksia kuntalaisilla on käyttää kulttuuripalveluita…
Lue lisää

Valtuustosaloite: Turvallinen koulutie Koillisväylälle

SDP:n valtuutettu Sanna Heinonen oli ensimmäinen allekirjoittaja valtuustoaloitteessa, jossa esitetään, että Joensuun kaupunki tekee selvityksen koskien ajoradalle asennettavien hidasteiden lisäämistä turvallisuuden takaamiseksi Koillisväylän tien varteen. TURVALLINEN KOULUTIE KOILLISVÄYLÄLLE  Koillisväylän alue on monen pienen koululaisen koulumatkan varrella. Alueella toimii kaksi päiväkotia…
Lue lisää

Valtuustoaloite: Työkyvyttömät työttömät eläkkeelle

Joensuun Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa ma 27.8.  valtuustoaloitteen, jossa halutaan että Joensuun käynnistää Siun Soten kanssa erillisen projektin, jossa selvitetään tosiasiallisesti työkyvyttömät työnhakijat. TYÖKYVYTTÖMÄT TYÖTTÖMÄT ELÄKKEELLE    Joensuu maksaa pitkäaikaistyöttömyydestä johtuvia sakkomaksuja Kelalle vuosittain noin kymmenen miljoonaa euroa. Menoerän…
Lue lisää

Valtuustoaloite: Liukuesteet yli 70-vuotiaille joensuulaisille ehkäisemään kaatumista

Joensuun Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa ma 26.2. valtuustoaloitteen, jossa halutaan että Joensuun kaupunki hankkii seuraavalle talvikaudelle 2018-2019 kaikille yli 70-vuotiaille joensuulaisille kenkiin kiinnitettäviä liukuesteitä ja varaa viimeistään vuoden 2019 talousarvioon määrärahan tähän tarkoitukseen.   LIUKUESTEET YLI 70-VUOTIAILLE JOENSUULAISILLE EHKÄISEMÄÄN…
Lue lisää