Joensuulaiset, nyt reippaasti ulos ja liikkumaan!

Etusivu
Näin syksyn alkuun uuden kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kokouksissa on ollut esittelyjä Joensuun kaupungin omista kulttuuri- ja liikuntapalveluista. Esittelyt ovat olleet mielenkiintoisia ja kaupungin omat monipuoliset…

Eila Heinonen: Valtuustoryhmän työ jatkuu vilkkaana

Etusivu
Joensuun ja Pohjois-Karjalan laaja kesäisten tapahtumien sarja alkoi keväällä tulevaisuuden energialla ja ilolla. Näitä edustivat nuorten Taitaja 2019 tapahtuma sekä koululaisten Suomen Suven avaus. Uudistettu…

Eila Heinosen puheenvuoro hallintosäännön muutoksista valtuustossa 27.5.

Etusivu
Puheenjohtaja, valtuutetut ja muut kokousta seuraavat Valtuusto hyväksyi hallintosäännön kesäkuussa 2016. Olemme tehneet siihen myös pieniä muutoksia keväällä 2017.   Kaupungin toimintaorganisaatioon tuli silloin rakenteellisia muutoksia sovimme tiiviistä arvioinnista lähinnä uuden organisaation ja…

Satu-Sisko Elorannan puheenvuoro Tuoksuton Joensuu- aloitteesta

Etusivu
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja yleisö Ensinnäkin haluan kiittää kaikki niitä valtuutettuja, jotka lisäkseni allekirjoittivat Tuoksuton Joensuu – valtuustoaloitteen. Kiitos myös vastauksesta valmisteluun osallistuneille…

Merja Mäkisalo-Ropponen: Palveluiden vaikuttavuuteen kiinnitettävä vahvemmin huomiota

Etusivu
Puheenvuoro Joensuun kaupunginvaltuustossa 27.5.2019: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 Puheenjohtaja, hyvät kollegat, Kiitos tarkastuslautakunnalle selkeästä ja helposti luettavasta tarkastuskertomuksesta. Voimme olla iloisia monesta onnistumisesta. Mielestäni tarkastuskertomuksen…

Simo Rauman puheenvuoro valtuustossa 27.5.2019

Etusivu
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, kunnioitetut kuntalaiset Henkilöstöraportti on hyvin laadittu, se on erittäin selkeä ja siinä nostetaan onnistuneesti esille olennaisimmat asiat. Tämän kaltaiset selvitykset ovat…

Satu-Sisko Eloranta: Huoli Kiihtelysvaaran vesihuollosta ei hälvennyt

Etusivu
Satu-Sisko Elorannan puheenvuoro valtuustoaloitteesta Kiihtelysvaaran vesihuollon parantamiseksi 29.4. valtuustossa kuultu vastaus Satu-Sisko Elorannan ynnä muiden 17.12.2018 allekirjoittamaan valtuustoaloitteeseen Kiihtelysvaaran alueen lisäveden saannin turvaamiseksi pelastuslaitoksen tarpeisiin…

Simo Rauma tyytyväinen ampumaratojen tilanteen parantamistoimiin

Etusivu
Simo Rauman puheenvuoro valtuustoaloitteesta ampumaratojen tilanteen parantamiseksi Simo Rauman ja useiden muiden valtuutettujen 18.6.2018 allekirjoittamaan valtuustoaloitteeseen ampumaratojen tilanteen parantamiseksi saatiin kaupungin vastaus valtuuston kokouksessa 29.4.…

Mäkisalo-Ropponen: Tietoa hyvinvoinnista päätöksenteon tueksi

Etusivu
Merja Mäkisalo-Ropposen puheenvuoro valtuuston kokouksessa 29.4. viittomakielen opetuksen järjestämisestä CODA-lapsille Valtuutettu Mari Ojalammin ynnä muiden valtuustoaloite viittomakielen opetuksen järjestämisestä CODA-lapsille Puheenjohtaja ja hyvät kollegat Kiitos…

SDP Joensuu: Enoon ja Hammaslahteen uusi alakoulu nyt

Etusivu
SDP Joensuu: Enoon ja Hammaslahteen uusi alakoulu nyt Julkilausuma 27.3.2019 Enon ja Hammaslahden alakouluille on saatava terveet ja turvalliset tilat mahdollisimman nopeasti. On kohtuutonta, että…